Home2022-05-17T12:57:27+02:00

Ruim 250 boeren werken aan
een vruchtbare kringloop in Overijssel!

Actueel

Bekijk meer nieuws

In Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO) werken Overijsselse melkveehouders aan het verbeteren van de vruchtbaarheid van hun bodem. VKO wil melkveehouders inspireren en faciliteren om efficiënter met de mineralen op hun bedrijf om te gaan en zo steeds meer ‘toekomstproof’ te worden.

Vruchtbare Kringloop Overijssel biedt melkveehouders praktische handvatten voor het verbeteren van de vruchtbaarheid van de bodem op hun bedrijf. Deelnemers scherpen hun kennis aan door zich samen met collega-veehouders en deskundigen te verdiepen in de KringloopWijzer en de bodem.

Met Vruchtbare Kringloop Overijssel werken melkveehouders actief aan een betere bodem en waterkwaliteit en een efficiëntere bedrijfsvoering. Kennis doe je op via kennis- of studiegroepen, tijdens demonstraties en (digitale) bijeenkomsten. Blijf op de hoogte van de activiteiten en schrijf je in voor de praktijkflits.

Het project Vruchtbare Kringloop Overijssel wordt gecoördineerd door LTO Noord. VKO ontvangt tevens steun vanuit Provincie Overijssel, ELFPO, Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: “Europa investeert in zijn platteland” en LTO Noord. VKO is onderdeel van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Lees meer

Financiers