Home2020-03-16T14:23:19+01:00

Doe je mee met Vruchtbare Kringloop Overijssel?

Meld je nu aan

Actueel

Annulering kennis- en inspiratiemiddag 17 en 18 maart

12 maart 2020|

Helaas gaan de kennis- en inspiratiemiddag op 17 en 18 maart a.s. en de webinar van 18 maart niet door. Vanwege het coronavirus hebben zowel LTO Noord als een aantal van onze projectpartners maatregelen en richtlijnen opgesteld om besmetting en verspreiding te voorkomen. Dat maakt dat wij deze bijeenkomsten helaas moeten annuleren.

Bekijk meer nieuws
  • Grasmonsterafname
  • Wei
In Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO) werken Overijsselse melkveehouders aan het verbeteren van de vruchtbaarheid van hun bodem. VKO wil melkveehouders inspireren en faciliteren om efficiënter met de mineralen op hun bedrijf om te gaan en zo steeds meer ‘toekomstproof’ te worden.
Vruchtbare Kringloop Overijssel biedt melkveehouders praktische handvatten voor het verbeteren van de vruchtbaarheid van de bodem op hun bedrijf. Deelnemers scherpen hun kennis aan door zich samen met collega-veehouders en deskundigen te verdiepen in de KringloopWijzer en de bodem.

Het eerste jaar van het project, ‘De bodem is de basis’, is opgebouwd uit twee regionale bijeenkomsten, een veldbijeenkomst en drie studiegroepbijeenkomsten. Sinds januari 2017 heeft het project een driejarig vervolg gekregen en kunnen 500 melkveehouders deelnemen. Lees meer.

VKO is een samenwerkingsverband tussen LTO Noord, ForFarmers, Agrifirm en Rabobank. Deze partijen, de deelnemers, Provincie Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap De Vechtstromen, Waterschap Rijn & IJssel en FrieslandCampina financieren het project. VKO ontvangt tevens steun vanuit ELFPO, Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: “Europa investeert in zijn platteland”. Lees meer

Bekijk factsheet

Demovelden

Financiers