Op het demoveld in Balkbrug onderzoekt Vruchtbare Kringloop Overijssel verschillende bemestingstoepassingen. We onderzoeken het effect van meststoffen met sporenelementen en leggen verschillende bemestingsmethoden naast elkaar. Een belangrijk aspect van de proeven is hoe we de organische stof zo goed mogelijk kunnen behouden in de bodem.

Op de maispercelen zijn meerdere proefpercelen gemaakt, waarbij we op het eerste perceel de helft hebben bemest met Bokashi (gefermenteerde organische stof met toegediende effectieve mineralen en steenmeel) en de andere helft alleen met drijfmest. Daarnaast worden verschillende varianten vloeibare meststoffen gebruikt, waarin diverse sporenelementen zijn toegevoegd. Ook wordt de onderzaai van verschillende grassen op het maisperceel uitgeprobeerd. Zowel traag groeiend Engels raaigras als Italiaans raaigras is gezaaid. Daarnaast wordt er gekeken naar de toepassing van verschillende gewasbeschermingsmiddelen.

Met een proefveld zoals in Balkbrug kan VKO aan melkveehouders laten zien wat de werking is van verschillende soorten mest en gewasbeschermingsmiddelen en hoe onderzaai op een maisperceel werkt. Het zijn geen officiële proeven, maar het geeft deelnemers van Vruchtbare Kringloop Overijssel wel bruikbare informatie; zij geven ook input voor de proeven.

Samenwerking 
Het demoveld Balkbrug is beschikbaar gesteld door de familie Van den Bosch (Zuivelboerderij De Waard) en aangelegd in samenwerking met loonbedrijf Koonstra, AgroWin (groothandel in gewasbeschermingsmiddelen), mengvoederbedrijf Feijen, Bij de Oorsprong en groeispecialist Van Iperen.

Meer informatie
Lees meer over dit demoveld in het volgende artikel.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Word lid van onze nieuwsbrief:

    Uw naam

    Uw e-mail