Op het demoveld in Balkbrug onderzoekt Vruchtbare Kringloop Overijssel verschillende bemestingstoepassingen. We onderzoeken het effect van meststoffen met sporenelementen en leggen verschillende bemestingsmethoden naast elkaar. Belangrijk aspect van de proeven is hoe we de organische stof zo goed mogelijk kunnen behouden in de bodem.

Op het maisperceel is de ene helft bemest met Bokashi (gefermenteerde organische stof met toegediende effectieve mineralen en steenmeel) en de andere helft alleen met drijfmest. Daarnaast worden drie varianten vloeibare meststofcombinaties gebruikt. Ook wordt de onderzaai van gras op het maisperceel uitgeprobeerd aangezien het vanaf 2019 verplicht is om vóór 1 oktober een groenbemester te zaaien.

Met een proefveld zoals in Balkbrug kan VKO aan melkveehouders laten zien wat de werking is van verschillende soorten mest en hoe onderzaai op een maisperceel werkt. Het zijn geen officiële proeven, maar geeft deelnemers van Vruchtbare Kringloop Overijssel wel bruikbare informatie; zij geven ook input voor de proeven.

Samenwerking 
Het demoveld Balkbrug is beschikbaar gesteld door de familie Van den Bosch (Zuivelboerderij De Waard) en aangelegd in samenwerking met loonbedrijf Koonstra, AgroWin (groothandel in gewasbeschermingsmiddelen), mengvoederbedrijf Feijen, Bij de Oorsprong en groeispecialist Van Iperen.

Meer informatie
Lees meer over dit demoveld in het volgende artikel.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Word lid van onze nieuwsbrief:

Uw naam

Uw e-mail