Aan de Oerdijk in Schalkhaar ligt het demoveld ‘Bewust Bodembeheer Salland’ van LTO Salland. Samen met Vruchtbare Kringloop Overijssel wordt hier onder andere onderzocht wat de effecten zijn van onderzaaien van een vanggewas in mais. We volgen verschillende bemestings- en teeltmethoden en bekijken de effecten op bodem en gewas. Wat is goed voor de bodem, de structuur, doorworteling en hoeveelheid organische stof?

Op het perceel doen we proeven met verschillende vormen van teelt van voedergewassen en bemesting, denk aan bewerkte en onbewerkte rundveedrijfmest, met en zonder onderzaai van groenbemesters, rotatieteelt,en gebruik van organisch materiaal zoals Bokashi. Er wordt daarnaast randenbeheer toegepast met inzaai van een bloemenmengsel. De WUR doet onderzoek naar het effect van teelt- en bemestingsmaatregelen op het waterbergend vermogen van de grond.

Een demoveld is geen officieel onderzoeksveld, maar een perceel waarop we zichtbaar willen maken wat de effecten van sommige bemestings- of teelttechnieken zijn. Melkveehouders kunnen het demoveld bezoeken om met eigen ogen te zien hoe iets werkt en het mogelijk daarna toepassen op hun eigen veld.

Samenwerking 
Naast LTO Noord Salland wordt hier ook samengewerkt met Stichting IJssellandschap (beschikbaar stellen van het perceel), loonbedrijven Tuller uit Bathmen en Markvoort uit Schalkhaar (uitvoering veldwerkzaamheden), KWS Benelux (teeltbegeleiding) en Bij de Oorsprong uit Dalfsen (behandeling mest en levering Bokashi). Provincie Overijssel en Waterschap Drents Overijsselse Delta financieren mee.

Meer lezen
Lees meer over het demoveld in Schalkhaar in dit artikel.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Word lid van onze nieuwsbrief:

    Uw naam

    Uw e-mail