In Vasse (gemeente Tubbergen) ligt een demoveld waarop Vruchtbare Kringloop Overijssel verschillende manieren van teelt en bemesting van voedergewassen toepast. De ideeën voor de proeven komen grotendeels van VKO deelnemers in de regio.

We verbouwen de komende jaren mais,gras, klaver en luzerne op het perceel in Vasse. Zo tonen we de effecten van verschillende teelt- en bemestingsmethoden (o.a. gebruik van Bokashi, diverse grasmengsels, wel of geen gebruik van kalk, mais in combinatie met vanggewas) op de kwaliteit van de bodem. We meten ook de opbrengst en kwaliteit van het gewas en kijken naar het waterbergend en –vasthoudend vermogen van de bodem.

Met dit demonstratieveld (geen officieel onderzoeksveld) willen we VKO melkveehouders een andere invalshoek bieden en ontdekken hoe je de bodem beter kunt benutten door mineralen efficiënter te gebruiken. Door de resultaten te delen met de deelnemers ontdekken zij nieuwe mogelijkheden voor het bewerken, telen en bemesten van hun eigen land.

Samenwerking 
Dit proefveld is mede mogelijk gemaakt door de nauwe samenwerking met loonbedrijf Gebr. Poppink BV uit Reutum. Zij stellen vier hectare grond ter beschikking als demoveld en voeren een groot deel van de werkzaamheden uit. ForFarmers verzorgt de teeltbegeleiding. Ook het onderwijs wordt betrokken bij dit project. De gemeente Tubbergen ondersteunt het demoveld door geld beschikbaar te stellen voor monitoring. Twente47 (een ‘Internet of Things Accelerator’ uit Enschede) heeft samen met de WUR sensoren in de bodem geplaatst, zodat bepaalde bodemeigenschappen ‘real time’ gevolgd kunnen worden via een internetplatform. Data worden vastgelegd voor analyse door WUR.

Meer informatie
Lees meer over het demoveld in Tubbergen in dit artikel.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Word lid van onze nieuwsbrief:

    Uw naam

    Uw e-mail