Op landgoed Twickel in Ambt Delden ligt een demoveld van Vruchtbare Kringloop Overijssel. Op dit veld vergelijken we de werking van gefermenteerde organische stof (Bokashi) met gecomposteerde organische stof (compost). Daarnaast proberen we verschillende manieren van grondbewerking uit. We volgen de effecten van ploegen, stoppelploegen en niet-kerende grondbewerking op het perceel.

Voor de proef zijn twee percelen beschikbaar gesteld door een deelnemer van Vruchtbare Kringloop Overijssel. Op het ene perceel wordt de toepassing van Bokashi vergeleken met compost en standaard bemesting. Het onderdeel van het perceel waar standaard bemesting wordt toegepast is opgeknipt in 4 deelproeven waarbij gekeken wordt naar de effecten van mestgiften met volle dosering, lage dosering en gedeelde bemesting met bij bemesting.

Het andere perceel wordt gebruikt om verschillende methoden van (voorjaars-) grondbewerking op uit te proberen. Met dit demoveld proberen we niet alleen diverse teelt- en bemestingsmaatregelen uit, we maken het ook zichtbaar voor melkveehouders. Zo tonen we boeren hoe ze kunnen werken aan zowel het verhogen van de organische stof in de bodem als aan het verbeteren van de bodemkwaliteit. Het is geen officieel onderzoeksveld, maar een demonstratie.

Samenwerking 
Het demoveld in Ambt Delden is aangelegd met medewerking van VKO-deelnemer Albert Jan Oolhorst en Landgoed Twickel (verpachter) die het perceel beschikbaar stellen voor de proef. Loonbedrijf Versteeg uit Ambt Delden voert een aantal werkzaamheden uit op de percelen en ForFarmers en Delphy hebben een adviserende rol.

Meer informatie
Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Word lid van onze nieuwsbrief:

    Uw naam

    Uw e-mail