Als deelnemer aan Vruchtbare Kringloop ontvang je gratis teststrips en een legendakaart om uitspoeling te meten. Daarnaast is het nodig om de Nitraatapp van Deltares te downloaden op je smartphone. Vervolgens neem je met een beker een monster van het oppervlaktewater – of met een pulsje uit de peilbuis een monster van het grondwater. Open vervolgens de Nitraatapp en dip de teststrip 1 seconde in het bemonsterde water. Maak na 60 seconden een foto van de teststrip en vervolgens wordt de meetwaarde duidelijk via de Nitraatapp. In dit bericht staat een uitgebreide beschrijving van het uitvoeren van een nitraatmeting.