Wil je een betrouwbaar resultaat van hoeveel nitraat je uitspoelt, meet dan in de winter, te beginnen bij oktober. Daarna kun je het gemiddelde van je wintermetingen nemen en met elkaar vergelijken. Hoe heb je het gedaan? En hoe verhoudt zich dat tot je mestgebruik? We weten vanuit onderzoeken dat het hoogste risico op nitraatuitspoeling te vinden is op gescheurd grasland en bouwland, zoals mais. Op blijvend grasland blijven de normen vaak onder het maximum van 50 mg per liter.