De NitraatApp is ontwikkeld door Deltares als hulpmiddel voor agrariërs om zelf eenvoudig nitraatuitspoeling te meten. Vruchtbare Kringloop heeft zich al in een vroeg stadium aangesloten bij de Nitraatapp de eerste versies van de app getest. Met de app kunnen agrariërs eenvoudig met hun smartphone nitraatuitspoeling in het oppervlaktewater meten. Dat doen jullie actief! Bij enkele VKO-deelnemers hebben we peilbuizen geplaatst om ook de uitspoeling naar het grondwater te kunnen meten.