Een meting in het bovenste grondwater is over het algemeen minder variabel dan een meting in het oppervlaktewater, vanwege de constantere aanvoer van water. Grondwater wordt namelijk gemiddeld 1 meter per jaar bijgevuld door regen. De peilbuizen bij VKO-deelnemers zijn op 2,5 meter diepte geplaatst dus meet op die diepte meet je tot anderhalf jaar – 2 jaar geleden.