Maatregelen om nitraatuitspoeling te verminderen naar minder dan 50 mg per liter richten zich vooral op bemesting en werken aan gezonde bodem. We noemen hier enkele voorbeelden. Zorg bijvoorbeeld voor voldoende mestopslag zodat je mest uitrijdt op het moment dat dat het beste is. Bewust je meststoffen optimaal, zo probeert Herman Krebbers van Delphy gedeelde bemesting uit door middel van precisiebemesting op ons demoveld.  Rij alleen mest uit bij groeizaam weer; dus niet wanneer het droog is of in de nazomer/herfst. Dan is de bodemtemperatuur hoog en komt organisch gebonden stikstof sneller vrij.

Door een goed vanggewas in te zaaien in het najaar, wordt uitspoeling tegengegaan. Het draagt tegelijkertijd bij aan gezondere bodem en de vastgehouden stikstof komt in het voorjaar weer beschikbaar voor de plant. Ploeg zo min mogelijk om te voorkomen dat stikstof vrijkomt en gebruik grasland zo lang mogelijk. Kijk ook www.boerenvoordrinkwater.nl of www.agrarischwaterbeheer.nl/grondwaterbescherming voor meer informatie en maatregelen.