Vanggewassen worden internationaal erkend als maatregel die nitraatuitspoeling (en ook bodemerosie) kan verminderen en de bodemkwaliteit kan bevorderen. Het vanggewas kan een deel van het nitraat dat na de oogst nog in de bodem zit alsnog opnemen. Voorwaarde is dat er tijdig wordt geoogst en ingezaaid, zodat het vanggewas zich nog goed kan ontwikkelen. Er zijn veel onderzoeken gedaan naar de effecten van een vanggewas, zie bijvoorbeeld dit onderzoek van de WUR. Het effect is echter ook afhankelijk van het týpe vanggewas. De WUR doet onderzoek naar de effecten van de vanggewassen die nu in de verplichte lijst staan na mais. Naar verwachting zal hier medio 2021 meer bekend over zijn.