Minder middelen gebruiken, nutriënten uit mest beter benutten en uitspoeling verminderen: met de demo precisieteelt in mais proberen we het beste voor de bodem. Binnen de demo ‘Precisieteelt in mais’ zijn twee demovelden aangelegd in Heeten en Lemele. Dit is een vervolg op de proeven gehouden in 2020-2021 op het gebied van precisiemesting. Herman Krebbers van Delphy begeleidt de demo welke wordt uitgevoerd bij meerdere VKO-deelnemers. 

Het doel van deze demovelden is de groei, opbrengst, zetmeel, en stikstofbenutting met gedeelde bemesting met bijbemesting in juni meten van de verschillende stroken. Is gedeelde bemesting beter dan alle mest in een keer in het voorjaar toe te dienen? Halverwege juni zijn daarvoor monsters genomen van de bodem en het gewas op de demovelden in Heeten en Lemele. Deze zijn door Eurofins geanalyseerd en daarop is advies gegeven over gewenste bijbemesting volgens de Bijmestmonitor.

Bijbemesten op advies

Op het demoveld van Jan Willem Schoorlemmer (Heeten) en Erik Immink (Lemele) is gedeelde bemesting toegepast. Het advies op het perceel van Schoorlemmer was om 68 kg stikstof bij te bemesten voor een opbrengst van 19 ton droge stof. Bij Immink was dit 109 kg stikstof, ook voor 19 ton droge stof. Deze opbrengsten zijn gebaseerd op de metingen van afgelopen jaar. Op elk demoveld liggen stroken die met bijbemesting 40 kilo lager en hoger liggen dan advies en een strook met reguliere bemesting om de verschillen te kunnen meten.

Uitvoering bijbemesting

De bijbemesting is uitgevoerd met vloeibare kunstmest met een combinatie van schoffel-onderzaai-bemester en door Duport met een spaakwielbemester door Loonbedrijf Bouwhuis uit Den Ham. De mais was op het moment van bemesten ongeveer 1 meter hoog en nog goed geschikt voor de inzet van deze machines. Op de stroken is een onderzaai met Italiaans raai toegepast.

Schoffel-onderzaai-bemester

De schoffel-onderzaai-bemester spuit de kunstmest onder druk via nozzles kort naast de maisrijen op de grond. Het Italiaans raaizaad wordt daarbij ook in een werkgang door het roterende element van de Buza schoffel op de grond verdeeld. De schoffel bewerkt de grond, brengt grond over de mest tot kort naast en in de maisrijen. Hiermee dekt de machine de kunstmest weer toe en ook het graszaad in de grond. Op moment van demo was de grond nog redelijk vochtig, zodat een vlotte kieming verwacht mag worden.

Spaakwielbemester

De spaakwielbemester van Duport passen we al 3 jaar toe. Deze brengt de vloeibare kunstmest met de pinnen in de grond ongeveer 15 cm aan weerszijden van de maisrijen, zodat de kunstmest ook weer direct wordt afgedekt. Bekijk hier de video van de spaakwielbemester in werking.

Bijeenkomst in september

Vanuit het project “Efficiënter Ruwvoer telen met Smart Farming” en Vruchtbare Kringloop Overijssel organiseren we in september een bijeenkomst om de resultaten van de oogst te bekijken en bespreken. Neem voor meer informatie over de proef contact op met Herman Krebbers via h.krebbers@delphy.nl.