Vanaf 2016 vullen alle melkveehouders de KringloopWijzer in. Deze resultaten komen terecht in een database bij ZuivelNL. Deze database bevat heel veel informatie waaruit nieuwe verbanden en kennis ontwikkelt kunnen worden. Op basis van de datasets uit de jaren 2016, 2017 en 2018 is een statische analyse uitgevoerd die geresulteerd heeft in een rapport en een viertal toegankelijke factsheets met informatie voor melkveehouders en adviseurs. De factsheets zijn afkomstig van www.mijnkringloopwijzer.nl en delen wij graag met jullie. 

Centrale Database KringloopWijzer
De KringloopWijzer is een instrument waarmee melkveehouders of ondernemers met een melkveetak de kringloop en verliezen van stikstof, fosfaat en koolstof in beeld brengen. Met het invullen genereert de KringloopWijzer veel kengetallen. Deze slaat ZuivelNL op in een Centrale Database. Vanaf 2016 zijn van vrijwel alle melkveebedrijven deze gegevens verzameld.

Wat kunnen we leren uit deze data?
ZuivelNL heeft KringloopWijzer-gegevens van de jaren 2016, 2017 en 2018 beschikbaar gesteld voor nadere analyse. Dit heeft geresulteerd in ruim 34000 bruikbare ‘records’. Dus grofweg bleken van ruim 11.300 bedrijven de gegevens van de drie jaren bruikbaar voor analyse. Onderzoeker Erwin Mollenhorst, Wageningen University & Research, heeft een studie uitgevoerd waarin statistische en big data analyse technieken zijn gebruikt om verbanden te ontdekken tussen bedrijfskenmerken, managementkeuzes en duurzaamheidsprestaties. Ook al liggen deze relaties grotendeels vast in de rekenregels van de KringloopWijzer, de onderlinge verhoudingen en belang voor de verschillende duurzaamheidsprestaties zijn vaak nog niet bekend of onduidelijk.

Resultaten vertalen
Deze statistische analyse van een grote set ingevulde KringloopWijzers geeft inzicht in de onderliggende relaties en belangrijkste variabelen. Voor zeven prestatie-indicatoren zijn analyses uitgevoerd betreffende specifieke verbanden tussen weidegang, aandeel grasland, intensiteit, grondsoort en biologische bedrijfsvoering. Daarbij is gekeken wat de meest bepalende variabelen zijn die hier op van invloed zijn. Daarnaast is er een integrale analyse uitgevoerd op een aantal prestatie-indicatoren. Deze resultaten zijn gebaseerd op data uit het verleden, die een richting kunnen geven aan ontwikkelingen in de toekomst. De statistische analyses zijn gecombineerd met kennis van experts uit onderzoek en praktijk.

Lees hier het volledige rapport

Dit artikel is afkomstig van www.mijnkringloopwijzer.nl.