Dierenarts en weidecoach Gerrit Hegen voert bedrijfsscans uit op melkveebedrijven, waaronder deelnemers van VKO. Hij onderzoekt daarbij drie bedrijfsonderdelen: bodem, plant en dier. Wat kwam Hegen in juni van dit jaar zoal tegen op een melkveebedrijf op zandgrond in het oosten van het land? En welke verbeterpunten gaf hij de melkveehouder mee? Een greep uit zijn bevindingen en adviezen.

Boerenveearts Gerrit Hegen onderzoekt tijdens een bedrijfsscan alle aspecten binnen het melkveebedrijf. Hij kijkt daarbij in het bijzonder naar de relatie bodem-plant-dier – zijn filosofie is dat alles met elkaar samenhangt. Voor een bedrijfsscan bekijkt Hegen samen met de melkveehouder de bodem van het grasland en maisland, het grassenbestand, de beweiding, de ingekuilde producten, rantsoenen, het jongvee, de koeien en de stal. Daarnaast informeert de melkveehouder hem over de laatste bodemmonsters, kuilanalyses en KringloopWijzer. Op basis van zijn bevindingen brengt Hegen een advies uit.

Conclusie
De belangrijkste adviezen van Hegen voor dit melkveebedrijf op een rij:

  • Bodem: Gras- en maisland bekalken. Streef naar meer blijvend grasland en een strak vruchtwisselingsschema op de rest van het areaal. Bemesten op basis van grondmonsters en naar gewenste grasopbrengst en RE-gehalte.
  • Plant: Werken aan eiwitkwaliteit van eigen land (bemesting in relatie tot maaimoment en DS in kuil). Beweiding optimaliseren.
  • Dier: Vruchtbaarheid jongvee kritisch bekijken. Constante factor droogstandsrantsoen. Verlaging RE melkveerantsoen. Rekenen aan fosfor. Voeding naar lactatiestadia verder doorvoeren.

Benieuwd naar zijn uitgebreide bevindingen? Lees het volledige artikel

Bron: Henk ten Have, V-focus