De Nitraat-app is onlangs overgezet op een betere server. Nu hebben we geen last meer van het onderhoud bij de Deltares servers, waardoor de Nitraat-App er soms een dag uit lag.

Waarschijnlijk hebben de meeste telefoons van jullie de update zelf al automatisch geïnstalleerd (tenzij automatisch updaten uit is gezet, dan moet je de update uit de store halen). Het bestaande vko account met alle meetgegevens is al overgezet, dus iedereen kan op dezelfde manier inloggen (gebruikersnaam: vko, wachtwoord: vkonitraat). Waarschijnlijk moeten jullie dat wel even opnieuw doen, de app staat namelijk standaard op openbare metingen en we willen de metingen juist in de VKO-database. Dus: opnieuw inloggen! 

Hoe? Dat zie je op de schermen van de app hieronder:

Bij de metingen altijd even checken of de categorie grondwater, oppervlaktewater of drainwater goed is ingesteld/opgegeven. Daarnaast bij de opmerkingen s.v.p. vermelden of het een meting bij maisland of grasland betreft!

Belangrijke info over het gebruik van de Nitraat app