Het vervolg van Vruchtbare Kringloop Overijssel wordt begeleid door projectleider Michaela van Leeuwen. Bekijk dit filmpje om kennis met haar te maken! Michaela laat jou kiezen: wil je deelnemen aan de reguliere studiegroepen gericht op bodem, water en economie? Dan betaal je 150,- per jaar voor 4 studiebijeenkomsten en diverse demo’s en regiobijeenkomsten. Wil je je richten op een specifiek thema? Sluit dan aan bij een kennisgroep met onder andere individuele begeleiding door een expert. Deelname is 225,- per jaar. Ook dan ben je welkom bij demo’s en regiobijeenkomsten. Meer weten of aanmelden? Kijk hier

Direct aanmelden