De kennis- en inspiratiemiddag stond in het teken van kennisuitwisseling. Dit willen wij u niet onthouden. Daarom wilden wij u een alternatief aanbieden in de vorm van een webinar over kringlooplandbouw en ruwvoerteelt onder wisselende weersomstandigheden.

Echter vanwege het coronavirus heeft LTO Noord besloten dat tot 6 april alle interne en externe bijeenkomsten en vergaderingen moeten worden afgelast. Dat betekent dat de opnames die we gepland hadden op woensdag 18 maart helaas ook afgelast moeten worden. Op dit moment weten we nog niet hoe en wanneer we invulling kunnen geven aan de doelstelling die we oorspronkelijk hadden met de VKO-regiobijeenkomsten. We houden jullie op de hoogte zodra we meer weten.

Mogelijk organiseren wij op een later moment alsnog een webinar. Graag inventariseren wij of hier voldoende interesse voor is. U kunt uw interesse kenbaar maken via het aanmeldformulier. U ontvangt dan bericht wanneer een nieuwe webinar gepland staat.