De groenbemester niet alleen mechanisch onderwerken, maar omzetten naar voeding voor de bodem en maisplant. Melkveehouder en VKO-deelnemer Hein van Schooten probeert in samenwerking met Jansen Wijhe en Bij de Oorsprong een alternatieve manier van groenbemester onderwerken uit.

VKO-deelnemer Hein Van Schooten boert in het buitengebied van Zwolle, aan de kant van Wijhe. Begin dit jaar deed hij mee met de VKO-enquête over vanggewas onderwerken en won vervolgens een demonstratie mechanisch onderwerken. “Toen stond Koen Jansen van Jansen Wijhe bij mij op de stoep en hij zei dat een ideetje had.” Jansen Wijhe en Bij de Oorsprong werken sinds twee jaar proefondervindelijk aan het toepassen van regeneratieve landbouw in Nederland. Dat wil zeggen: het opbouwen van humus en herstellen van de bodembiologie zonder de benutting van chemie en/of kunstmest.’ Dat willen ze bij melkveehouder Van Schooten doen door de groenbemester in te zetten als voeding voor de plant.Ze proberen het uit en vergelijken het met een strook waar wel normaal is geploegd.

Het omzetten van de groenbemester met behulp van Microben
Halverwege maart werd de groenbemester op het perceel van Van Schooten bemest met de sleepslangbemester. Het doel hiervan is om zoveel mogelijk groene massa te creëren. Vervolgens kreeg de groenbemester gelegenheid om te groeien en de mest op te nemen. Van Schooten: “Er ontstaat wortel- en plantontwikkeling, ruimte in de bodem.” Veertien dagen voordat de Zwolse melkveehouder zijn mais wilde inzaaien, werd de groenbemester helemaal fijn geklepeld, gefreesd en beneveld met Oergrond Microben (regeneratieve micro-organismen). Jansen: “De Oergrond Microben zijn van Bij De Oorsprong en zorgen dat de voedingsstoffen van de groenbemester worden vastgelegd en opgeslagen in de bodem. Wanneer de plant in het groeistadium voedingsstoffen nodig heeft, kunnen deze op dat moment worden vrijgegeven. Dit zorgt ervoor dat de groenbemester wordt afgebroken, niet verder groeit en dat de voedingsstoffen uit de groenbemester optimaal worden vastgelegd in de bodem.

Na 14 dagen is met een grondbewerkingsmachine uit Duitsland de ploegzool losgebroken en zijn er in de grond Oergrond Microben gespoten. Met behulp van een rotorkopeg is vervolgens het zaaibed gecreëerd voor de maiszaadjes. Van Schooten: “De omgezette groenbemester ligt dus boven op het perceel en vormt het zaaibed voor de mais.”

Groenbemester is zaaibed mais
Normaal is Van Schooten niet zo van het uitproberen, maar het feit dat je op deze manier de groenbemester inzet voor extra organische stof, spreekt hem aan. “Je hoeft ook niet te ploegen, dat scheelt in de kosten waarvan je dan weer de Oergrond Microben van kunt betalen.” Begin mei is de mais gezaaid en nu is het afwachten wat het verschil zal zijn tussen de twee stroken. Jansen: “Onze partnerbedrijven in het buitenland passen ze deze manier van werken al veel langer toe, dat vertaalt zich in meer opbrengst en uiteindelijk een betere voerkwaliteit.” Jansen kan pas na het groeiseizoen zeggen wat de aanpak bij Van Schooten heeft gedaan, dus wordt vervolgd.

Meer informatie?
Neem voor meer informatie over deze aanpak contact op met Koen Jansen van Jansen Wijhe.