Het project Vruchtbare Kringloop Overijssel wordt gecoördineerd door LTO Noord. VKO ontvangt tevens steun vanuit Provincie Overijssel, ELFPO, Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: “Europa investeert in zijn platteland” en LTO Noord.