Vruchtbare Kringloop Overijssel is een initiatief van LTO Noord, ForFarmers, Agrifirm en Rabobank.  De projectcoördinatie is in handen van Projecten LTO Noord. ForFarmers, Agrifirm Exlan, de drie Overijsselse waterschappen en Wageningen University & Research (WUR)  zijn betrokken bij de uitvoering van het project. Provincie Overijssel, de drie Overijsselse waterschappen Vechtstromen, Drents Overijsselse Delta en Rijn en IJssel financieren mee, evenals Rabobank en FrieslandCampina. VKO ontvangt tevens steun vanuit ELFPO, Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: “Europa investeert in zijn platteland”.