“Mijn naam is Bas Bassa. Samen met familieleden leid ik een melkveebedrijf van ongeveer 230 melkkoeien met bijbehorende jongvee en ca. 120 ha grond. Naast het melkveebedrijf heb ik mij de laatste jaren beziggehouden met zaken als de KringloopWijzer, BedrijfsWaterWijzer, Vruchtbare Kringloop Overijssel. Ik onderzocht met andere boeren wat we kunnen doen aan het verminderen van ammoniakemissie en bemesting en ik ontwikkel in samenwerking met bedrijven en organisaties (o.a. DMS, Projecten LTO Noord en WEcR) modellen om te gebruiken op het boerenbedrijf. Ik ga voor een werkbare situatie voor op het boerenbedrijf en daar kan ik de ervaringen van thuis goed bij gebruiken.

Tools voor inzicht
De BedrijfsWaterWijzer is een model dat per perceel het risico van uit- en afspoeling van stikstof en fosfaat in kaart breng. De KringloopWijzer is de basis voor gegevens van het boerenbedrijf. Gezamenlijk geven ze veehouders veel inzicht. Zo valt mij – na een jaar werken met de BWW – op:

  • Veehouders kennen hun percelen goed;
  • Percelen die minder opbrengen dan andere percelen worden doorgaans niet minder bemest;
  • Stikstofbodemoverschot verlagen geeft minder risico op nitraatuitspoeling, dat klinkt logisch, maar hoe pak je dat aan?
  • Denk na over hoe je water kan vasthouden in het voorjaar en de zomer

De bovenstaande inzichten en uitdagingen pak ik graag samen met de VKO-deelnemers op. Kijk wat we kunnen doen om emissie te verminderen! Mijn motto: Probeer gewoon!”

Tips

  • Minder bemesting, minder opbrengst… klopt dat wel? Bemest naar behoefte!
  • Degenen die met minder voer meer kunnen melken, scoren beter op economie en mineralen. Sturen met de KringloopWijzer is dus sturen in de economie.
  • Lees meer over het gebruik van de KringloopWijzer.