“Het project Boeren voor Drinkwater richt zich op de vermindering van uitspoeling van meststoffen en bestrijdingsmiddelen naar het grondwater tot de norm én tegelijkertijd een verbeterd economisch bedrijfsresultaat voor de deelnemende agrariër. Boeren doen vrijwillig mee en worden individueel ondersteund door agrarische en economische adviseurs. Het doel is dat maatregelen zich op termijn ‘zelf uitbetalen’. Binnen Boeren voor Drinkwater willen de grondwaterkwaliteit verbeteren om schoon drinkwater ook in de toekomst veilig te stellen. Met efficiëntere bedrijfsvoering kan al veel bereikt worden en een win-winsituatie ontstaan. Meer informatie over het project? Neem dan contact op met mij, Hendry van Ittersum, erfadviseur en projectmanager voor Boeren voor Drinkwater, via hvanittersum@stimuland.nl of kijk op www.boerenvoordrinkwater.nl.”

Tips en aanbevelingen