“Mijn naam is Ankie de Jong, projectleider van het project Natuurlijk Kapitaal in de Landbouw. Hiermee willen we boeren informeren en inspireren over natuurinclusieve landbouw. Dit is een onderwerp waar veel boeren mee te maken hebben, bijvoorbeeld door een melkstroom op basis van biodiversiteitskenmerken (denk aan On the way to PlanetProof) of door het toekomstige GLB-beleid. Veel boeren willen ook met natuurinclusieve landbouw aan de slag, maar zijn nog zoekende in hoe ze dat aanpakken en toepassen op hun eigen bedrijf. Met Natuurlijk Kapitaal ondersteunen we boeren bij die zoektocht door inspiratie en informatie te delen!”

Direct meer informatie over Natuurlijk Kapitaal en natuurinclusief ondernemen? Mail naar adjong@projectenltonoord.nl of bel naar 06 204 108 30.

Tips:

  • Probeer dingen eerst kleinschalig uit en kijk wat bij jou als ondernemer en bij je bedrijf past. Een kleine eerste stap naar meer biodiversiteit op het bedrijf is om overhoekjes te laten staan of in te zaaien met een inheems bloemenmengsel. Of denk aan nestkastjes op het erf, bijvoorbeeld voor de zwaluw.
  • Neem eens een kijkje op de website natuurinclusief-landbouwinitiatief.nl. Op deze website vind je meer informatie over natuurinclusieve maatregelen. Ook via www.ltonoord.nl/natuurlijkkapitaal kun je veel informatie vinden.
  • Interesse in kruidenrijk grasland? Lees het interview met Els Uijterlinde van Erve Mentink, waar praktijkproeven met kruidenrijk grasland uitgevoerd worden.
  • Melkveehouder Marcel Strijtveen zet zich volop in voor weidevogels op zijn bedrijf. In dit interview geeft hij tips over zijn weidevogelbeheer.