De agrarische sector heeft in 2015 de handschoen opgepakt met het Deltaplan Agrarisch waterbeheer (DAW). De waterschappen in Overijssel (Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen) spelen daarop in door dit samen met LTO-Noord DAW vorm te geven.

Beide waterschappen willen samen met de agrarische sector werken aan een duurzame inrichting van het landelijke gebied. Biodiversiteit op het platteland wordt nl minder en de waterkwaliteit voldoet niet aan de Europese richtlijnen (Kaderrichtlijn water en Nitraatrichtlijn). Ook ligt er een opgave om het gebied klimaatbestendig (niet te nat en niet te droog) in te richten.

Agrariërs in Overijssel kunnen 40% tot 80% subsidie aanvragen voor maatregelen die verdroging of vernatting tegen gaan en de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en bodem verbeteren.

Subsidies worden ingezet voor:

  • Bijdrage aan maatregelen voor (of genomen door) agrarische ondernemers (zij nemen de maatregelen)
  • Advisering aan agrarische ondernemers
  • Bewustwording, kennisoverdracht en demonstraties
  • Organisatie en uitvoering

Het overgrote deel van het bedrag is echt bedoeld voor maatregelen op het agrarische bedrijf. Klik hier voor de hele maatregelenlijst.

De maximum bijdrage uit deze regeling is € 10.000,- per bedrijf. U kunt zelf of in overleg of op basis van een bedrijfsadvies kiezen uit meerdere maatregelen uit de maatregelenlijst. De maximale bijdrage voor een advies is € 1.500,- per bedrijf. U kunt tot uiterlijk 31 december 2021 een bijdrage aanvragen.

Contact DAW Waterschap Drents Overijsselse Delta

Agrariërs binnen het beheergebied van WDODelta kunnen voor vragen over DAW en subsidiemogelijkheden terecht bij Janke Kloosterman. Janke is als zzp’er werkzaam als gebiedsmakelaar in het waterschapsgebied van Drents Overijsselse Delta.

Neem contact op met Janke Kloosterman via DAW@ltonoord.nl en/of 088 888 66 31

Voor algemene vragen over waterkwaliteit en agrarische emissies binnen het beheergebied van Drents Overijsselse Delta kunt u contact opnemen met Berry Bergman, beleidsadviseur bij Waterschap Drents Overijsselse Delta 088 233 17 81

Berry Bergman

Contact DAW Waterschap Vechtstromen

Bij waterschap Vechtstromen wordt onder de noemer ‘Landbouw op Peil’ samen met de agrarische sector gewerkt aan een duurzame inrichting van het landelijke gebied (DAW). Via deze link LoP Vechtstromen Overijssel projectsite. Hier kun je informatie vinden over de subsidiemogelijkheid en zit een link om je aan te melden als geïnteresseerde.

Agrariërs binnen het beheergebied van Vechtstromen kunnen voor vragen over waterkwaliteit en subsidieregeling, kansen en/ of organiseren van demonstratie ook terecht bij Renske Dortland, adviseur waterkwaliteit en projectcoördinator LoP bij Waterschap Vechtstromen 06 29560703.

Heeft u andere vragen, kijk dan eens op onze site wie u het beste hiervoor kan benaderen contactpersonen Vechtstromen