De kennisgroepen Melk & Klimaat van Vruchtbare Kringloop Overijssel worden gefinancierd door FrieslandCampina en komen vier keer bij elkaar. De deelnemers gaan aan de slag met bedrijfsspecifieke maatregelen om de uitstoot van de broeikasgassen koolstofdioxide, methaan en lachgas te verminderen. Voor deze bedrijven wordt de startsituatie vastgesteld en worden op maat gesneden verbeterplannen gemaakt. Het uiteindelijke doel is klimaatneutrale bedrijfsgroei.