Water is een belangrijk onderwerp bij het verhogen van eiwit van eigen land op droogtegevoelige zandgrond. Hoe regel je dat in de praktijk? Tijdens de demomiddag over de effecten van watermanagement op meer Eiwit van Eigen land werden vier maatregelen gepresenteerd op het bedrijf van melkveehouder Gerard Pegge. Op de demomiddag met maar liefst 50 aanwezigen werd inspiratie en praktische handvatten opgedaan om verschillende watermanagement maatregelen toe te passen. 

1. Zandgrond opwaarderen met klei uit de bouw

Hoe werkt dat, waar moet je op letten, wat zijn de analysewaarden van de kleigrond en hoe breng je het vervolgens op het land? Tijdens de demomiddag werd getoond hoe het perceel nu na de maïsoogst erbij ligt. Pegge gaf aan dat het belangrijk is om de kleigrond goed te verdelen over het perceel voor een egale spreiding. De mais op dit perceel groeide goed en liet weinig verschil zien tussen het stuk mét of zonder extra klei. Wel dacht Pegge dat het perceel met klei beter water vasthield, wat hoop biedt voor de opbrengsten in droge jaren. Meer informatie over deze maatregel? Klik hier

2. Watermanagement met LOP-stuwen, peilgestuurde drainage en een Fasterholt beregeningshaspel

Tijdens de demomiddag waren deze drie verschillende watermanagement systemen bij elkaar te zien. Hiermee wordt water vastgehouden om voldoende oogst te behouden en kan worden afgewaterd wanneer nodig. Met de verschillende LOP-stuwen en de peilgestuurde drainage wordt het waterpeil hooggehouden wanneer het kan. Hierdoor blijft het grondwater op peil en krijgt het water in de bodem in de winter de kans te infiltreren. Meer informatie over deze maatregelen? Klik hier

3. Vochtsensoren in de melkveehouderij

Welke informatie geeft een vochtsensor mij? Is beregenen op sensor beter dan met het blote oog? Welk effect heeft vocht op de groei van gras en op het bodemleven? En, kan het eigenlijk wel uit voor een melkveehouder? Een vochtsensor is net als een tochtsensor bij de koeien een extra ‘oog’ voor de veehouder om zijn bodem te checken. De sensor geeft informatie over het bodemvochtgehalte en de wortelzuigspanning. In combinatie met de pF-curve van de grondmonsters van Eurofins kun je de hoeveelheid beregening bepalen. Gerard Pegge gaf aan dat de vochtsensoren hem geleerd hebben om niet alleen naar het gewas te kijken, maar vaker ín de bodem te kijken om te bepalen of beregenen nodig is.

4. Groenbemester en/of extra eiwitteelt

De inzet van vlinderbloemigen, zoals eenjarige klavers en wikken, bieden volop perspectief en geven nieuwe inzichten in de teelt van eigen eiwit of het verbeteren van bodemgezondheid en biodiversiteit. Tom Niehof van Barenbrug liet op het demoveld de mogelijkheden zien, vertelde over verwachte resultaten en legde praktische zaken uit rondom inzaai, oogst en het gereedmaken voor de volgende teelt. De teelt van vanggewassen is nog volop in ontwikkeling en vraagt ook keuzes van de veehouder. Bepaal samen met de teeltadviseur of je kiest voor een gewas wat je nog wilt oogsten, wat goedkoop is, wat een goed effect heeft op de bodem of wat makkelijk onderwerkt.

Waardevol voor de boer

We spraken Els Uijterlinde, van Erve Mentink, over het verloop van de demomiddag. Een middag vol kennis en ervaring waar volgens Uijterlinde erg positief op teruggekeken wordt door de boeren. “Enerzijds hoor je vanuit een collega-boer hoe hij het in de praktijk aanpakt. Anderzijds krijg je de achtergrond mee vanuit bijvoorbeeld het Waterschap en de subsidiemogelijkheden die erbij komen kijken. Dit maakte het tot een leerzame demomiddag met veel praktische handvatten en ruimte voor discussie. Kortom een waardevolle en geslaagde middag!”, aldus Els Uijterlinde.

Eiwit van Twents land

Eiwit van Twents Land is een project op initiatief van 5 melkveehouders uit Noord Oost Twente. In twee jaar testten zij in samenwerking met het Louis Bolk Instituut verschillende maatregelen om het percentage Eiwit van Eigen Land op hun bedrijf te verhogen. Dit project is mede mogelijk gemaakt door financiering van Provincie Overijssel.