Op het VKO-demoveld Ambt Delden beoordelen experts de groei van de mais voordat ze gaan onderzaaien. Belangrijkste vraag: hoe ga je om met onkruidbestrijding op het maisperceel in combinatie met een vanggewas? Zes tips van expert Paul Hannink van ForFarmers. 

Op het perceel in Ambt Delden zijn door loonwerkbedrijf Versteeg verschillende manieren van voorjaarsbewerking toegepast . Met behulp van een schijveneg is een deel niet-kerende grondbewerking uitgevoerd. Een ander deel is ondiep geploegd met de stoppelploeg (12-15 cm diep) en een derde deel is bewerkt met de gewone ploeg. Daarnaast wordt op het perceel zowel directzaai als onderzaai van het vanggewas uitgeprobeerd.

Maisperceel Ambt DeldenNiet-kerende grondbewerking

Paul Hannink van ForFarmers zegt dat hij het land dat bewerkt is met de gewone ploeg het beste erbij vond liggen. “De maisplant is in het begin een kwetsbaar plantje, door gewoon te ploegen, zorg je dat je schimmels en onkruid naar beneden drukt. Dat werkt gewoon beter met een ploeg.” Het gedeelte enkel bewerkt door niet-kerende grondwerking lag er volgens Hannink rommelig bij. “Geen vlak land, hoge onkruiddruk en een groenbemester die niet goed was vernietigd. Daar heeft de maisplant onder te lijden.”

In april is de mais gezaaid op het perceel.

6 tips: onkruidbestrijding op het maisperceel

Maar hoe ga je nou om met de onkruidbestrijding op je maisperceel als je een vanggewas gelijktijdig met de mais zaait (directzaai) of later wilt zaaien  (onderzaai)?  6 tips voor vanggewas op het maisperceel volgens Paul Hannink van ForFarmers:

  1. Wil je gelijktijdig met de mais een groenbemester zoals Proterra Maize zaaien? Zorg voor land met een lage onkruiddruk, denk aan scheurgrond. Dit omdat er geen grassenmiddel aan de onkruidmix kan worden toegevoegd.
  2. Tijdstip onderzaai? Doe dit minimaal 2 weken na de onkruidbestrijding en voor het sluiten van de maisrijen.
  3. Onderzaaien in al ‘fors’ ontwikkelde mais? Doe dat bij voorkeur ’s avonds wanneer de maisplant niet meer vol met vocht zit. De plant is dan soepeler en breekt minder snel door de werkzaamheden;
  4. Wil je directzaai toepassen? Gebruik een gewasbeschermingsmiddel dat geen grassen doodt. Anders wordt het vanggewas ook doodgespoten;
  5. Gebruik bij onderzaai geen bodemherbicide in de onkruidmix zoals Frontier, dit middel doodt kiemend zaad nog 6 weken na spuiten. En daar heeft je onderzaai vanggewas, kiemend graszaad, ook last van.
  6. Kies je voor directzaai? Let erop dat er geen onkruid zoals groene naaldaar of geknikte vossenstaart groeit. Op het demoveld overwoekerde dit grasachtige onkruid het maisperceel op het deel met directzaai.