Zwier van der Vegte (manager proefboerderij De Marke in Hengelo, Gld) schat dat meer dan de helft van de boeren op droge zandgrond last heeft van engerlingen in grasland. “Deze larven van de meikever of rozekever zorgen voor grote problemen, zeker in de droge jaren wanneer het gras sowieso meer heeft te lijden en minder snel en goed hersteld.” Ook op De Marke hebben ze veel te maken met engerlingen en al evenzoveel jaren proberen ze die te bestrijden. Chemische middelen zijn niet toegestaan. “En moet je ook niet willen. Met het chemisch bestrijden dood je behalve de engerlingen waarschijnlijk ook het gewenste bodemleven.” Een biologisch middel hebben ze op De Marke uit geprobeerd (aaltjes), maar: “Dat werkte alleen goed bij vochtig weer en is erg duur: 1000 euro per hectare.”

Engerlingen dooddrukken met machine
Een andere optie is het dooddrukken van de engerlingen. Zwier: “In theorie zou je ze kunnen dooddrukken met een zware machine, in de praktijk is dat toch niet zo eenvoudig. Engerlingen zijn redelijk groot, dus het dooddrukken lukte wel nadat we eerst de grond losgewoeld hadden. Maar ook dan geldt dat de grond vochtig moet zijn. In droge jaren is dit dus geen effectieve maatregel. Ook moet je het risico op bodemverdichting niet uitvlakken. Dan raak je van de regen in de drup.”

Grassoorten bestand tegen engerlingen
Op De Marke zoeken ze het daarom in een andere hoek: ze onderzoeken voor het 3e achtereenvolgende jaar of er bepaalde grassoorten- en mengsels zijn die minder gevoelig zijn voor schade en/of hoeveelheid engerlingen.

Er is een proefveld bij De Marke aangelegd met 5 grassoorten 4 herhalingen: half beweiden en half maaien:

  • 100% Engels raaigras
  • 85% Engels raaigras en 15% Timothee (doorzaai)
  • 30% Rietzwenkgras, 40% Engels raaigras; 20% Festulolium, 10% Timothee (Powermax)
  • 85% Rietzwenkgras en 15% Timothee (structuur)
  • 100% Rietzwenkgras

Wat ze op De Marke zien is dat Rietzwenk het beste bestand is tegen engerlingen. Rietzwenk en mengsels met rietzwenk geven een hoge zodevastheid en bodembedekking; er is minder schade en er zijn minder engerlingen. “Wel is dit gras  minder smakelijk voor de koeien, bij ons laten ze het tot het laatst toe staan. Het heeft tevens een lagere voederwaarde en Rietzwenk is daarom enkel geschikt om te maaien. ”

Teeltrotatie

Uit praktijkonderzoek blijkt ook dat rotatie van gewassen voor minder engerlingen zorgt. “Dus ook je grasland afwisselen met mais kan al helpen. Daarnaast zien we dat beweiding een positief effect lijkt te hebben: de koeien vertrappen de engerlingen ook.” Hebben engerlingen je percelen eenmaal gevonden, dan kom je er echter moeilijk helemaal af, erkent Zwier. “Continu aandacht en zorg voor het grasland is nodig.”

5 tips tegen engerlingen vanuit de praktijk

Intensief frezen bij herinzaai wanneer de engerling in de bovenste 10cm zitten geeft tot 80% doding;

Gras afwisselen met andere gewassen verlaagt de engerlingen druk;

Zorg voor organische stof, maak de bodem robuuster, ook gunstig voor opbrengst en kwaliteit gewas;

Beweiding lijkt positief; waarschijnlijk door vertrapping/druk op de bodem;

Inzaai met Rietzwenk geeft een hoge zodevastheid dus minder schade en minder engerlingen