De bijeenkomst ‘Maisteelt van Morgen’ in Balkbrug was een groot succes. Meer dan honderd agrariërs en andere belangstellenden kwamen op de bijeenkomst af. De belangrijkste adviezen van de maisexperts volgen hieronder, inclusief de handouts.

De zaal in ’t Trefpunt in Balkbrug zat tijdens de bijeenkomst Maisteelt van Morgen bomvol. Projectleider van Vruchtbare Kringloop Overijssel Bert Muller, die de bijeenkomst samen met loonbedrijf Koonstra, Agrowin, Van Iperen, Bij de Oorsprong en Feijen organiseerde, beseft dat er veel behoefte is aan goede en volledige informatie. Ook met het oog op de verplichting volgend jaar een vanggewas te zaaien voor 1 oktober op een maisperceel. “Met dank aan de maisexperts Gerrit Bos (Agrowin), Wim Jaspers (Van Iperen) en bodemkundige Rene Jochems (Groeibalans) hebben we heel veel informatie kunnen bieden over onder andere bemesting, onderzaai van een vanggewas en het belang van een goede bodem.” Ook de resultaten van het mais-demoveld in Balkbrug werden gedeeld.

Rene Jochems van Groeibalans
“Op het demoveld in Balkbrug hebben we kunnen zien dat er veel te winnen valt bij het toevoegen van een goede kwaliteit meststof in combinatie met goed organisch beheer. Een agrariër moet wel letten op de doseringen: als de dosering van bokashi (Japans voor goed gefermenteerd organisch materiaal) bijvoorbeeld te hoog is, loopt de groei juist terug. Dat komt niet door de producten die je gebruikt, maar door een te hoge dosering. Door de bodem goed te beheren en een bodemvriendelijke drijfmest te gebruiken groeit er een gewas van goede kwaliteit dat ook nog eens een betere bodem achterlaat. De structuur, vruchtbaarheid en waterhuishouding van de bodem verbetert. Dat is goed voor een volgteelt.”

Gerrit Bos, van Agrowin
“Vruchtwisseling is altijd goed voor je perceel, of je dat als melkveehouders nu zelf oppakt of hiervoor gaat samenwerken met een akkerbouwer maakt niet uit. Door vruchtwisseling verbeter je de bodemvruchtbaarheid. Daarnaast en misschien wel belangrijker: het gaat resistentie tegen schimmels en gewasbeschermingsmiddelen tegen. In het kader van het vanggewas zaaien, adviseer ik agrariërs te kiezen voor onderzaai ten behoeve van een gezond bodemleven en een betere bodemstructuur.”

Wim Jaspers van Van Iperen
“Ik zal de ‘schijf van vijf voor mais’ nog eens nader toelichten. Het gaat om:
1. Onttrekking stabiliseren: “Mais heeft behoefte aan zeventien verschillende elementen om goed te groeien. Hoe hoger de opbrengst van een perceel, hoe hoger de onttrekking. Om het niveau in de bodem op peil te houden, moet je minimaal het voedsel (de 17 elementen) weer toevoegen.”
2. Kuil- en bodemanalyse uitvoeren: “De meeste melkveehouders laten een analyse uitvoeren van hun maiskuil. Dan weten ze wat er in de mais zit qua voederwaarde en elementen per kg droge stof. Loonwerkers hebben een weeginrichting en weten hoeveel er geoogst is. Dan kun je uitrekenen wat de onttrekking aan elementen per hectare is. Blijkt uit de kuilanalyse een tekort aan Selenium en Cobalt? En zie je dat ook terug in de bodemanalyse? Dan weet je wat te doen.”
3. RundVeeDrijfMest (wat zit erin?): Veehouders weten vaak wel wat er aan N, P en K in de mest zit. Als de gehalten aan primaire macro-elementen is gezakt van de drijfmest, dan is de kans groot dat dat ook geldt voor de secundaire macro-elementen en de micro-elementen. Rundveedrijfmest is vaak de enige meststof voor de aanvoer van organische stof, maar vaak onvoldoende om de organische stof in de bodem weer in balans te brengen.
4. Organische stof bemesting: let op de dosering en de C/N-verhouding en blijf organische stof aanvoeren door bijvoorbeeld vaste mest, compost ofbokashi. Let er wel op dat je niet een te hoge dosering geeft, balans is het toverwoord.
5. Aanvullen met minerale meststoffen: Kijk kritisch naar de samenstelling van je maismest voor een maximale benutting. Basis is drijfmest in combinatie met een organische bron, maar met minerale meststoffen maak je je schijf van vijf compleet. Voor een goede begin- en wortelontwikkeling moet je kijken naar babyvoeding ( microgranulaten op het zaad). Voor derogatiebedrijven zijn er microgranulaten in de markt met gerecycled fosfaat.

Hieronder de uitgebreide handouts van de sprekers:
Maisteelt van Morgen handout Gerrit Bos
Maisteelt van Morgen handout Rene Jochems
Maisteelt van Morgen handout Wim Jaspers