Overijsselse melkveehouders zijn ambitieus. Dat blijkt uit het aantal nieuwe aanmeldingen voor het project Vruchtbare Kringloop Overijssel. Naast de bestaande 250 deelnemers hebben in korte tijd al 140 nieuwe melkveehouders zich aangemeld. Deze Overijsselse melkveehouders werken de komende drie jaar verder aan kringlooplandbouw, bodemvruchtbaarheid, bemesting en ruwvoerwinning. Gezamenlijk werken ze aan duurzaam bodem- en waterbeheer en versterken zij hun bedrijven.

Sinds 2015 werken al 250 Overijsselse melkveehouders in het project Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO) aan het verbeteren van de vruchtbaarheid van hun bodem en het efficiënter omgaan met de mineralen op hun bedrijf. VKO heeft recent de positieve beschikking voor het vervolg van dit project van de Provincie Overijssel ontvangen. Mede dankzij dit subsidiebudget, krijgt VKO vanaf 1 januari 2017 een driejarig vervolg en is er plek voor totaal 500 deelnemers. Inmiddels hebben zich al 140 nieuwe deelnemers aangemeld, zowel individuele veehouders als bestaande studiegroepen.

Leren van experts en van elkaar, innoveren en uitproberen
Het opdoen van kennis, het uitwisselen van ervaringen en de aanscherping van het vakmanschap vindt plaats in studiegroepen. VKO ontwikkelt en verzorgt een programma met onder andere studiegroepbijeenkomsten. Hierin zijn mineralenmanagement, bodem- en waterbeheer, teelt en bemesting, de KringloopWijzer en economie belangrijke ingrediënten. Daarnaast zetten deelnemers demo’s op, waarbij zij nieuwe technieken op het gebied van teelt en bemesting uitproberen. De opgedane ervaringen worden met de andere deelnemers uitgewisseld.

De projectpartners
LTO Noord, Agrifirm, ForFarmers en de Rabobank hebben VKO in 2015 samen met de deelnemende agrarische ondernemers opgestart, financieel ondersteund door de provincie Overijssel. In het vervolgproject leveren ook de Overijsselse Waterschappen en Vitens een belangrijke bijdrage. Nieuwe deelnemers zijn welkom en kunnen zich nog inschrijven .