Wageningen UR Livestock Research heeft in opdracht van het Ministerie van EZ een korte animatie ontwikkeld over ammoniakemissie. In deze film wordt ook voor de mensen die niet deskundig zijn op dit onderwerp, begrijpelijk uitleg gegeven over de gevolgen van ammoniakemissie, het Europese beleid en de maatregelen die Nederland neemt. Klik hier voor meer informatie.

Bron: Verantwoorde Veehouderij – 28 september 2015