In de droge zomers heeft VKO-deelnemer Hans Broekroelofs moeite om zijn koeien buiten aan het vreten te houden. Expert en veearts Gerrit Hegen voerde voor Vruchtbare Kringloop Overijssel een bedrijfsscan uit bij de melkveehouder uit Brucht en adviseerde een nieuw weidesysteem. Broekroelofs: “De frisse blik van Gerrit op mijn totale bedrijf gaf mij veel nieuwe inzichten.”

Voor veel melkveehouders is de situatie van VKO-deelnemer Hans Broekroelofs herkenbaar: de warme zomer zorgt voor verdroogde percelen. Niet aanlokkelijk en niet voedzaam voor de melkkoeien. Hoe kun je na drie jaar droogte de dieren toch aan het vreten houden? Expert Gerrit Hegen kijkt tijdens de VKO-bedrijfsscan naar alle aspecten van het bedrijf en komt gedurende het bezoek met adviezen en daarna met een uitgebreid verslag vol tips. Ook voor de specifieke vraag van Broekroelofs over weidegang in de droge zomer heeft Hegen een oplossing. Hij stelt Broekroelofs voor om het Nieuw-Hollands Weidensysteem uit te proberen en de koeien iedere dag een nieuw vers perceel aan te bieden.

VKO-bedrijfscan

Tijdens de VKO-bedrijfsscan onderzoekt adviseur Gerrit Hegen alle aspecten binnen het melkveebedrijf. Samen met de melkveehouder bekijkt hij bodem van grasland en maisland, grassenbestand, beweiding, ingekuild product, rantsoen, jongvee, koeien en de stal. Van tevoren geïnformeerd door de melkveehouder over de laatste bodemmonsters, kuilanalyses en KringloopWijzer kan de adviseur een gedegen advies uitbrengen over de stand van het bedrijf en (eventueel) verbeterpunten meegeven. Gerrit Hegen van de Boerenveearts kijkt in het bijzonder naar de relatie bodem-plant-dier en de integrale aanpak van diergezondheid. Zijn filosofie: alles hangt met elkaar samen.

Plant

Beweidingsoppervlakte vergroten

Kies voor twee beweidingsplatforms geeft Hegen aan. In het geval van Broekroelofs 2 keer 12 hectare, een beweidingsplatform wordt vervolgens in 6 percelen van 2 hectare verdeeld. Zo kan Broekroelofs zijn koeien iedere dag een nieuw perceel aanbieden op het eerste weideplatform zodra de draagkracht van de zode het in maart of april toelaat. Het is wel belangrijk de uren weidegang af te stemmen op de grasgroei en de bijvoeding op stal daarbij aan te passen.

Eventueel kan het beweidingsplatform in de zomer te vergroot worden. Dat vermindert op het bedrijf van Broekroelofs in een periode met minder grasgroei de beweidingsdruk, denkt Hegen. Een andere reële optie is om de koeien in een periode met weinig grasgroei door droogte op te stallen en weer te beginnen met rondjes draaien over de percelen van het beweidingsplatform zodra de grasgroei weer op gang komt. Als je vroeg bent begonnen met weiden voldoe je dan nog gemakkelijk aan de voor de weidepremie vereiste 720 uur weidegang en behaal je een goede benutting van weidegras.

Stuur op een graslengte bij inscharen van 12 cm en bij uitscharen van 8 cm. Mocht door droogte de graslengte minder zijn dan 8 centimeter na het grazen, dan moet Broekroelofs meer bijvoeren op stal. Broekroelofs: “Ik vind het een heel praktisch advies van Gerrit, het was ook fijn om samen over mijn percelen te lopen om hem de huidige stand van zaken te laten zien. Ik probeer de koeien nu al via dit systeem te beweiden, maar heb natuurlijk al bemest. Volgend jaar zal ik dit verder oppakken. Ook zijn idee voor vers najaarsgras voeren op stal is interessant.”

Bodem

Hegen stelt voor het eerste beweidingsplatform in het voorjaar te bemesten met dunne fractie of kunstmest voor een normale weidesnede. Als Broekroelofs voor dat laatste kiest, dan adviseert de veearts een meststof met naast stikstof zwavel (betere eiwitkwaliteit), kali (vitale planten) en graslandzout, voor meer smakelijkheid. In het vervolg van het weideseizoen moet na een drijfmestgift altijd eerst een snede gemaaid worden voor inkuilen voordat de koeien beweid mogen worden: koeien moeten eten van een schoon bord.

Verdroging van grasland is met deze warme droge zomers niet te voorkomen, vindt Gerrit Hegen. Toch denkt hij wel dat er nog wat te winnen is met bekalking. Broekroelofs: “Gerrit adviseert kalk zonder magnesium te gebruiken, daar lette ik helemaal niet op. Het aandeel magnesium is veel te hoog ten opzichte van het aandeel calcium, daarom moet ik niet nog meer magnesium geven tijdens de bekalking.”

Dier

Minder jongvee
Naast adviezen over betere mineralenvoorziening voor het jongvee en de pinken, adviseert Hegen de VKO-deelnemer uit Brucht ook minder jongvee te houden. Hegen: “5 per 10 melkkoeien moet kunnen bij deze melkveehouder en scheelt hem voor de C02-footprint.”

Eyeoper
Broekroelofs kijkt met een goed gevoel terug op het bezoek van expert Gerrit Hegen. Fijn om samen met een expert rond te lopen op je eigen bedrijf en te kijken naar het totaal. Ik haal zeker wat dingen uit zijn advies.