De ruwvoermonsternemers zijn weer op pad om de ruwvoeranalyse op te maken van de kuil. De conserveringstijd moet bij iedere kuil voldoende zijn volgens de voorschriften om een voermonster te kunnen nemen. Wanneer de tijd rijp is verschilt dus per bedrijf. Maar wat kun jij zelf met de ruwvoeranalyse? Tips van expert Bob Fabri, productmanager Veehouderij bij Eurofins.

  • Het optimaal benutten van uw ruwvoervoorraad is van belang, zodat je weet wat de samenstelling en voedingswaarde is van het voer. Hierdoor weet je wat je voert en kan er bijgestuurd worden waar nodig.
  • Uit een ruwvoeranalyse kan opgemaakt worden hoe het oogsten, inkuilen en bewaren is verlopen. Is dat goed gegaan? Waar kan nog een optimalisatieslag gemaakt worden?
  • De hoeveelheid mineralen en spoorelementen in het ruwvoer geeft aan hoe het op het gebied van bemesting en opname door het gewas is gegaan. Kan dit efficiënter? Hoeveel nutriënten bevat de mest nu echt? Mestanalyse geeft het antwoord.
  • Aan de hand van de uitkomst van het voermonster kan de kringloop rondgemaakt worden. Het goed meten van de kuil is daarom belangrijk bij het invullen van de KringloopWijzer.

Ga in gesprek met de monsternemer

Komt de ruwvoermonsternemer binnenkort ook bij jou langs? Wees erbij! Dan kun je erop toe zien dat de juiste gegevens worden ingevuld en mogelijk kun je de monsternemer nog van extra achtergrondinformatie voorzien. Bestaat je kuil bijvoorbeeld uit meerdere lagen, dan is het belangrijk om per laag een monster te laten nemen voor een preciezere uitkomst. Ook is het goed om te vermelden wanneer het gewas is gehakseld of de oogst met een opraapwagen is binnengehaald. Alleen dan krijg je de juiste ruwvoeranalyse waarmee je je bedrijf verder kunt optimaliseren.

Meer informatie
Lees meer over de mogelijkheden van voermonster en het nemen van het voermonster in de door Eurofins ontwikkelde brochure.