De studiegroepen van Vruchtbare Kringloop Overijssel zijn volop in bespreking over de KringloopWijzer 2016. In de groepen ontstaan levendige discussies over uiteenlopende maatregelen als het optimaliseren van de ruwvoerteelt, specifieker bemesten en verlagen van het aantal stuks jongvee op het bedrijf. Deelnemers gaan de komende tijd met deze praktische maatregelen aan de slag.

Specifiek bemesten
Deelnemer Arnout van Schaik is door de groepsbijeenkomst meer bewust geworden van het feit dat het belangrijk is om veel voer te winnen van eigen land. “Als je veel opbrengst van het land haalt, kun je ook ruimer bemesten. Wij hebben een mestoverschot, dus hoe meer mest ik op eigen grond kwijt kan hoe beter.” Van Schaik gaat dit jaar aan de slag met specifieker bemesten. “Ik heb dit jaar op een stuk gescheurd maisland geen drijfmest opgebracht. Ik ben benieuwd hoe de maïs er straks bij staat in september.”

Stevige inhoudelijke discussies
Een nieuw element in het project is de studiegroepbegeleider voor elke groep die gedurende  de hele projectperiode de vaste contactpersoon blijft. Deze stabiliteit zorgt, samen met de inzet van steeds wisselende inhoudelijke experts, voor nog meer diepgang in de bijeenkomsten. Vooral bij de groepen die nu voor het tweede jaar meedoen ontstonden stevige inhoudelijke discussies. Elsbeth Veltink, begeleider van vier groepen licht toe: “In nieuwe groepen moeten deelnemers nog grip krijgen op hun KringloopWijzer en wat ze ermee kunnen. In de bestaande groepen worden de discussies steeds inhoudelijker en de vragen  ingewikkelder. Samen naar oplossingen zoeken en die uitproberen is een mooie uitdaging!”