Li An Phoa, initiatiefneemster van Drinkable Rivers, wil dat de IJssel binnen dertig jaar zo schoon wordt dat je eruit kunt drinken. Daarom liep ze van 7 tot 18 juni 127 kilometer langs de hele IJssel, van Westervoort tot aan het IJsselmeer, en ging ze in gesprek over haar droom met bewoners, schoolklassen, vissers, boeren en burgemeesters.

Phoa vraagt wereldwijd aandacht voor het belang van drinkbare rivieren. In 2018 liep ze ruim 1000 kilometer langs de Maas, een tocht waarover de documentaire “Drinkbare Maas” werd uitgezonden op NPO2. Het idee voor de IJsselwandeling ontstond tijdens de IJsselbiënnale in 2020. Sindsdien is er een kerngroep Drinkbare IJssel ontstaan waarin twintig organisaties meedenken en samenwerken om het uitdagende vergezicht van Phoa te realiseren in het IJsselstroomgebied. Zij stelden samen het IJsselmanifest op, dat iedereen kan ondertekenen op www.drinkbareijssel.nl.

IJsselmanifest
Tijdens de voettocht langs de IJssel vroeg Li An Phoa mensen wat zij zelf kunnen doen om bij te dragen aan een drinkbare IJssel. Welke moeilijkheden zijn er? En welke kansen liggen er? Iedereen die Phoa ontmoet zal ze vragen om het manifest voor een Drinkbare IJssel te ondertekenen en te vertellen welke stap zij zelf nemen richting een Drinkbare IJssel. Iedere stap doet ertoe, zo lang deze bijdraagt aan het vergezicht. Ook zal ze dagelijks met schoolkinderen de waterkwaliteit van de IJssel onderzoeken. Dat onderzoek maakt deel uit van het burgeronderzoek dat Drinkable Rivers wereldwijd uitvoert om de waterkwaliteit van rivieren in kaart te brengen.

Gesprekken met boeren
Li An slaapt op verschillende plekken. Vanuit LTO Noord is zij voortgeholpen met twee slaapplekken bij boeren, waaronder bij VKO-projectleider Michaela van Leeuwen. Daarnaast heeft ze nog bij drie andere boeren overdag een gesprek gepland om in gesprek te gaan over de IJssel, het landschap en de agrarische sector.