Aan de hand van de ervaringen en eerste resultaten van het mais-demoveld in Balkbrug praten deskundigen woensdag 12 december over de ‘Maisteelt van morgen’. Onderwerpen als een goede bodem, bemesting, onderzaai van vanggewas en onkruidbestrijding en tot slot, de opbrengst en voederwaarde van mais worden besproken door een drietal deskundigen. We nodigen u van harte uit deze bijeenkomst bij te wonen.

Bijeenkomst ‘Maisteelt van Morgen’
Wanneer: 12 december 2018 om 20.00 uur
Waar: ’t Trefpunt Balkbrug, Meppelerweg 34, 7707 CN Balkbrug

Schijf van Vijf voor mais
Wat heeft mais voor voedingsstoffen nodig om optimaal te groeien? Ruwvoerspecialist Wim Jaspers is expert op dat gebied en gaat in op het goed laten groeien van mais. Hij vertelt ook hoe een goede bodem en bemesting kunnen bijdragen aan de kwaliteit van mais. Gerrit Bos weet als onkruidspecialist alles over onkruidbestrijding bij mais in combinatie met de teelt van een goed geslaagd vanggewas. Hij bespreekt de resultaten van onderzaaien en nazaaien op het demoveld van Vruchtbare Kringloop Overijssel. Bodemkundige Rene Jochems geeft een toelichting op de bodemkwaliteit: zowel fysisch, chemisch als biologisch. Hij gebruikt de recente uitslagen van de bodemanalyses van het proefveld in Balkbrug en benoemt maatregelen om de bodemkwaliteit te verbeteren.

Programma
19.45 uur:   Zaal is open en koffie en/of thee staan klaar;
20.00 uur:   Opening door Bert Muller, projectleider Vruchtbare Kringloop Overijssel;
20.10 uur:   Bodemkundige Rene Jochems gaat in op de bodemgesteldheid van het demoperceel;
20.45 uur:   Onkruidspecialist bij Agrowin, Gerrit Bos, vertelt over onkruidbestrijding bij mais;
21.20 uur:   Pauze;
21.35 uur:   Ruwvoerspecialist bij Veehouderij Van Iperen BV Wim Jaspers staat stil bij ‘De schijf van Vijf voor mais’;
22.10 uur:   Afsluiting van de bijeenkomst met een drankje.

U bent van harte welkom deze interessante bijeenkomst bij te wonen, de toegang is vrij. Graag wel even aanmelden.
Aanmelden graag via deze link.

Graag tot ziens op 12 december!

Het mais demoveld in Balkbrug is aangelegd in samenwerking met: