Een ruime meerderheid werkt het vanggewas machinaal onder. Dat blijkt uit onze enquête ‘Hoe werkt u vanggewas onder?’ waarop we maar liefst 200 reacties kregen. Aanleiding voor de vragenlijst is de jaarlijks terugkerende ‘gele-velden-discussie ‘. Het VKO-projectteam wil ervaringen van deelnemers met mechanisch onderwerken en kennis delen over de voordelen, uitdagingen en verschillende manieren van mechanisch onderwerken. We demonstreerden daarom ook bij vijftien deelnemers manieren van mechanisch vanggewas onderwerken, zoals bij het artikel met deelnemers Schothorst en Evers.

Bijna driekwart van de respondenten (73,9%) geeft via de vragenlijst aan uitsluitend mechanisch het vanggewas onder te werken. De schijveneg, cultivator en frees zijn de meest gebruikte machines hiervoor. Na de eerste grondbewerking ploegt het gros van de VKO deelnemers de grond. Een kleine 20% van jullie zet de chemie in alvorens het vanggewas wordt ondergewerkt. Hierbij wordt aangegeven dat er voornamelijk (mits de weeromstandigheden het toelaten) binnen twee dagen na het doodspuiten van de gewassen weer ondergewerkt wordt.

Italiaans raai is favoriet
Als vanggewas wordt het meest Engels/Italiaans raaigras gebruikt, 73% van jullie zaait dit in. Op de tweede plek komt rogge. Bijna 90% van alle ondervraagden geeft aan dat zij hun vanggewas inzaaien op zandgrond. Daarnaast geeft het merendeel van de ondervraagden (47,3%) aan dat zij hun vanggewas direct na oogst hebben ingezaaid, de rest past onderzaai toe.

Prijswinnaars
In de enquête kon je aangeven kans te willen maken op het gratis onderwerken van het vanggewas. Uit alle inzendingen zijn vijftien VKO-deelnemers gekozen die deze prijs hebben gewonnen. Deze prijs werd aangeboden door LTO Noord Fondsen. De prijswinnaars zijn geografisch gekozen met het idee dat VKO deelnemers makkelijk in de gelegenheid waren om een kijkje te nemen bij het onderwerken. Vanwege het coronavirus en de daarop volgende maatregelen was dit helaas niet altijd mogelijk. Inmiddels zijn bij alle prijswinnaars de percelen ondergewerkt, we hebben veel filmpjes en foto’s ontvangen.

De enquête ‘Hoe werkt u vanggewas onder?’ is opgesteld door de projectteams van VKA en VKO. Het doel hiervan is om ervaringen van agrarische ondernemers in Overijssel en Achterhoek en Liemers met het onderwerken van vanggewassen in kaart te brengen.

Vragen
Heb je vragen over het onderwerken van jouw vanggewas? Laat het ons weten! Mail je vraag naar overijssel@vruchtbarekringloop.nl