Deelnemers aan Vruchtbare Kringloop Overijssel kwamen afgelopen week bijeen in Giethoorn. Op het proefveld Giethoorn aan de Kapelweg gaf bodemspecialist Coen ter Berg tips over het beoordelen en verbeteren van de bodemkwaliteit. 

Twintig  belangstellende boeren hoorden van bodemspecialist Coen ter Berg hoe ze de bodem op hun eigen perceel goed kunnen beoordelen. Dat begint met een flinke kuil… De bodemspecialist ging op uitnodiging van AgriFirm en Vruchtbare Kringloop Overijssel ook in op mogelijke problemen in de bodem en hoe je die kunt oplossen. Ter Berg: “De bodemkwaliteit beoordeel je aan de hand van structuur, beworteling, bodemleven en waterhuishouding. Het is goed om op een perceel verschillende kuilen te graven, omdat de kwaliteit op een perceel nog wel eens kan verschillen”, vertelt Ter Berg.

Op het perceel aan de Kapelweg ontdekten ze dat een gedeelte last had van slechte doorlating. “Daar kan draineren een oplossing zijn. Niet het hele perceel, maar alleen daar waar het nodig is.”

Zonder doodspuiten 

Coen ter Berg vertelde daarnaast hoe je groenbemesters en vanggewassen kunt vernietigen zonder doodspuiten. Dus geen bestrijdingsmiddelen gebruiken, maar met verschillende machines het land bewerken om tot hetzelfde resultaat te komen. Bij veel boeren bestaat de angst voor aaltjes als je  niet doodspuit. “Nu is de grond in dit gebied daar ook gevoelig voor, maar toch nodig ik de boeren uit het eens proberen. Gewoon een gedeelte van je perceel niet bespuiten, kijken hoe dat gaat.”