Het gebruik van glyfosaat staat onder druk. Vanuit Vruchtbare Kringloop Overijssel stimuleren we daarom het onderzoeken van alternatieven, zoals mechanisch onderwerken. Over de effectiviteit zijn de meningen nog verdeeld, maar deelnemer Tom Vernooij weet het zeker. De vleugelschaarcultivator is wat hem betreft de beste manier voor het onderwerken van groenbemester op het maisland.

Tom Vernooij is melkveehouder in Rossum, Twente met zo’n 45 hectare land op zandgrond. Op 8 hectare teelt hij mais, met rogge als groenbemester. “Al 30 jaar maken wij gebruik van groenbemester na de maisoogst. Als groenbemester gebruiken wij rogge, wat bestemd is voor op het maisland en voor een continue teelt. Dit hebben we nog nooit hoeven doodspuiten.” Zijn geheim: “Het gebruik maken van een cultivator om de bodem los te trekken en het land ploeg klaar te maken. Nu sinds een jaar of 15 hebben we een vleugelschaarcultivator. Een machine die de groenbemester onderwerkt, de stoppel bewerkt en direct doorzaait.”

Voordelen vleugelschaarcultivator
Een manier van onderwerken dat vele voordelen met zich meebrengt geeft Vernooij aan. “Je merkt dat door het gebruik van de vleugelcultivator de structuur van de bodem elk jaar beter wordt. Het is ook te zien aan het gewas. Er zijn maar weinig ‘mindere plekken’ op het land te zien en er blijft geen water op het land staan door minder verdichting in de bodem. Onkruid zal altijd wel iets terugkomen, maar de groei daarvan wordt met de eerste bespuiting tegengegaan. Het is ook maar net wat je als onkruid ziet. Een sprietje rogge zal niet dramatisch concurreren met de maisoogst.

Chemievrij te werk
Voor het onderwerken van de groenbemester wordt er niet bespoten. De loonwerker komt echter wel een à twee keer bespuiten om de onkruiddruk te verlagen. “Chemievrij te werk gaan moet theoretisch wel kunnen, maar dan moeten de omstandigheden gunstig zijn. Toch blijf ik erbij dat met minimale bespuiting de meeste opbrengst wordt verkregen.”

Oproep!
Werk jij de groenbemester mechanisch onder of maak je gebruik van een ander alternatief? Laat het ons weten, want we zijn ook benieuwd naar jouw ervaring! Stuur een mail naar overijssel@vruchtbarekringloop.nl, zodat wij jouw ervaring kunnen delen met andere deelnemers.

Tip van VKO-projectleider Michaela van Leeuwen

Is de groenbemester lang geworden door de warme winter? Klepel de groenbemester dan kort. Het bodemleven kan de korte stukjes gras makkelijk en snel verteren waardoor mineralen beschikbaar komen voor de mais. In combinatie met een schijveneg wordt de bovenste toplaag lekker los gemaakt. Dit is in 80% van de gevallen maar 1 keer nodig. Is het voorjaar wat natter, dan kan het goed zijn om 3 a 4 weken later nog eens met een schijveneg erover te gaan om de groenbemester de baas te blijven. Vanaf 15 maart kan zand- en lössgrond bemest worden. Maak na het bemesten het land zaai klaar met een ecoploeg en je bent klaar voor de maisteelt.