VKO-deelnemer Gerben Luyerink wil graag de puntjes op de i zetten op zijn melkveebedrijf in De Lutte. Het bezoek van expert Gerrit Hegen namens Vruchtbare Kringloop Overijssel was daarom zeer welkom. Luyerink: “Ik weet dat de basis op mijn bedrijf goed is, maar waar kan het nog iets beter? Gerrit gaf mij vooral goede tips voor bodemverbetering.” Een verslag van het bezoek  van Gerrit Hegen.

Gerben Luyerink: “Een specifieke vraag over mijn bedrijf had ik niet, maar ik was vooral nieuwsgierig naar de frisse blik van Gerrit Hegen op mijn bedrijf. Hoe beoordeelt hij de bodem- en ruwvoerresultaten? Hoe zijn de gehalten van de grond? Het rapport dat Gerrit na zijn bezoek met mij deelde is een handig naslagwerk en pak ik er geregeld bij: ‘hoe zat het ook alweer met de bemesting? Wat was het advies dat Gerrit gaf over meer grasklaver?’”

Drijfmest beter verdelen

“Ik neem geregeld monsters van de bodem of het ruwvoer. Gerrit geeft duiding aan die cijfers en legt uit hoe ik kan sturen om de bodem verder te optimaliseren. Zo kan ik de puntjes op de i zetten en mijn bedrijf verbeteren. Met bekalking – altijd kalkmeststof zonder Magnesium – was ik al begonnen en dat moest ik vooral doorzetten 1 keer per twee jaar in de herfst. Daarnaast adviseerde Gerrit mij om op percelen met een lage fosforbeschikbaarheid (Ppl) meer drijfmest toe te passen dan op percelen met een goede Ppl. Het OS-gehalte op een deel van mijn maispercelen kan hoger, dus daar wil ik ook mee aan de slag.”

Nieuwsgierig naar een bedrijfsbezoek van Gerrit Hegen? Bekijk hieronder onze video over de scan bij VKO-deelnemer Jan Wup!

Organische stofgehalte verhogen

“Volgens Gerrit kan ik bij een goed werkende bodem 10 procent kunstmest besparen en is dat vooral een kwestie van doen. Ik ga dat volgend jaar proberen en dan in twee giften kunstmest toepassen. De eerste keer zo vroeg mogelijk in het voorjaar en dan de tweede keer afhankelijk van het bemestingsadvies. Ook wil ik volgend jaar mijn drijfmest efficiënter inzetten: 45 kuub op bouwland, de rest reserveer ik voor mijn grasland.”

“De pH-gehalten op mijn percelen zijn op orde en daarom denkt Gerrit dat het goed is om 20 procent van mijn areaal in te zetten voor rode klaver in het gras, eventueel aangevuld met kruiden als cichorei en smalle weegbree. Zo’n grasmengsel, 30 kg graszaad, 5 kg rode klaver, 1 kg smalle weegbree en 1 kg cichorei, is goed voor de beworteling en draagt ook bij aan het OS in de bodem. Ik zou 60 procent blijvend grasland kunnen behouden en dan 20 procent tijdelijk grasland met gras-klaver in vruchtwisseling met 20 procent snijmais, dat is nu continuteelt. Ik wil mij hier nog verder in verdiepen.”

Water besparen

“Tijdens het bezoek kwamen we te spreken over efficiënt omgaan met water. Mogelijk dat hemelwater opvangen een idee is, dat kan ik dan gebruiken voor het verdunnen van drijfmest of beregening. Zelf had ik daar tot nu toe nooit over nagedacht, maar ik ga dat zeker verder uitzoeken. Mogelijk is een subsidie beschikbaar via het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.”