Hoe een gewas groeit, hangt van veel meer af dan alleen de grondstructuur. Dat concludeerden de aanwezigen tijdens de Bodembeheer Demo eind september op het demoveld in Schalkhaar. Melkveehouder en medeorganisator Geertjan Kloosterboer: “In theorie de beste grond, maar in de praktijk niet de beste mais.”

Ruim veertig belangstellende agrariërs bezochten de Bodembeheer Demo door Bewust Bodembeheer Salland en Vruchtbare Kringloop Overijssel. Samen met maisteeltspecialist Cor Braakman en bodemkundige Coen ter Berg keken ze naar het maisperceel aan de Oerdijk in Schalkhaar. Ter Berg besprak de bodemstructuur naar aanleiding van een grondmonster, terwijl Braakman de maisplant bekeek.

Grond is de basis
“Een stuk grond was op papier heel groeizaam met voldoende organische stof, verhouding mineralen enzovoort. Maar daar groeide niet de beste mais”, vertelt Kloosterboer. Goed om te beseffen dat het om veel meer draait dan alleen de bodemstructuur. Een boer moet zo af en toe een schop in de grond te steken en kijken naar zijn grond. Hoe is de waterhuishouding, zitten er genoeg pieren? De bodem is de basis, maar de randvoorwaarden zijn ook belangrijk wil een gewas goed groeien.”

Onderzaai
De aanwezigen bekeken ook hoe de onderzaai zich ontwikkelde op het maisperceel. “Best goed, ondanks de droogte”, aldus Kloosterboer. Tijdens de bijeenkomst ontstond de discussie of boeren
voor onderzaaien of nazaaien van een vanggewas moeten kiezen. Dat moet vanaf volgend jaar voor 1 oktober. Kloosterboer: “Dit jaar was nazaaien geen probleem geweest, maar dit was ook een extreem jaar. Wil je geen risico lopen, dan zou ik kiezen voor onderzaaien. Met het demoveld geven we boeren een voorbeeld en inzicht.”