De aangescherpte regels in het zesde actieprogramma nitraatrichtlijn rondom het vanggewas bij mais zijn vanaf 2019 van kracht. Dan moeten bijna alle groenbemesters vóór 1 oktober worden gezaaid. Onderzaaien van gras wordt dan een serieus alternatief: Vruchtbare Kringloop Overijssel probeert dit uit op het demoveld in Balkbrug. Op dinsdagmiddag 12 juni vindt een demonstratie plaats voor VKO-deelnemers en andere geïnteresseerden. Het resultaat van de eerste maisvelden met onderzaai zijn inmiddels zichtbaar.

 Thema van deze demomiddag is onderzaaien van gras in mais. Vanaf volgend jaar is het op zand- en lössgronden verplicht om vóór 1 oktober een vanggewas te hebben gezaaid. Dat betekent grofweg óf een vroeg oogsttijdstip en dan een vanggewas inzaaien, óf een laat kiemend grassoort tegelijk met de mais inzaaien, óf in een vroeg stadium onderzaaien. Om hier goed op voorbereid te zijn, zijn deze proefvelden aangelegd die over het hele groeiseizoen nauwkeurig worden gemonitord.

Variaties
Op het demoveld zijn verschillende variaties aangelegd, zoals:

– Verschillende varianten bemesting.
– Mais gezaaid nadat er drijfmest rijenbemesting is toegepast.
– Naast de drijfmest zijn er drie verschillende vloeibare meststof combinaties aangelegd:
– 150 kg Power Basic Groei zonder P.
– 150 kg Power Basic Groei zonder P met SeCo (Selenium-Kobalt).
– 150 kg Power Basic Groei zonder P met Sporenmix (Mn-Mo-Zn-Cu).
– Bovengenoemde varianten met en zonder Bokashi.
– Mais gezaaid op ruggen.
– Verschillende combinaties van gewasbescherming.
– Variatie in grasonderzaai: tijdstippen en een strook met direct zaai van Proterra Maize.
– Bodemscan.

Demo nieuw type schoffelmachine
Daarnaast gaan we tijdens deze demo de overige velden gras onderzaaien met een nieuw type roterende schoffelmachine met zaaiinrichting.

U bent van harte welkom op 12 juni in Balkbrug.

Wanneer:    Dinsdag 12 juni 2018 om 13:30 uur.
Waar:           Westerhuizingerweg, 7707 RG Balkbrug tussen huisnummer 49 en 51.