Wil je het actieve bodemleven en nutriënten in de toplaag van je bodem behouden dan biedt ploegen met een ecoploeg uitkomst. Onlangs heeft VKO in samenwerking met Chris Antuma van Bioakker en fabrikant Koekhoven een demo aangelegd in Junne met de Ovlac ecoploeg. Herman Krebbers begeleidt de demo.

Twee manieren van ploegen

Op een perceel van Chris Antuma zijn twee percelen met dezelfde voorvrucht ingezaaid met mais. Onder toeziend oog van ruim twintig deelnemers en andere betrokkenen is er vervolgens ondiep geploegd met de combinatie van de frontkopeg met Ovlac bovenover ecoploeg met snijschijf vorenpakker (7 cm diep geploegd) én regulier ploegen met vorenpakker. Die laatste ploegt 20 centimeter diep.  De opbrengsten van beide vormen van ploegen zullen worden gemeten.

Werkwijze ecoploeg

Met een ecoploeg is het mogelijk ondiep te ploegen, bovenover te rijden en toch de gewasresten volledig en voldoende diep onder te werken en de mest in de toplaag te houden. Doel daarvan is bodemstructuur en bodemleven onder de 10 cm niet te verstoren. ‘Zo houd je alles in de toplaag waar het gewas het gemakkelijk kan opnemen’, duidt Chris Antuma. Bijkomend voordeel is dat ondieper ploegen ook brandstof kan besparen.

Verwachtingen demo

De mais is net gezaaid dus over het verloop kan Antuma nog weinig zeggen. ‘Ik heb op het ondiep geploegde perceel al wel moeten beregenen om het zaad te laten ontkiemen, want de bovenlaag is gewoon droog. De eerste extra kosten zijn dus al gemaakt.’ Het idee is dat de maisopbrengst op het ondiep geploegde perceel hóger zal zijn omdat daar nog alle voedingsstoffen in de bovenlaag zitten. Antuma: ‘Ik ben in voor nieuwe dingen, maar het is van belang om te weten wat voor effect het heeft op de totale bedrijfsvoering. Waar zitten de plussen en minnen in vergelijking met mijn huidige werkwijze. Voor bioteelt is egale opkomst ook cruciaal om op het juiste moment te eggen en te schoffelen.’

  • Voordelen ecoploeg

    • Behoud actieve bodemleven
    • Houd nutriënten in de toplaag
    • Bespaar brandstof
    • Minder risico op bodemverdichting

Demonstratie

Ruim twintig deelnemers en andere belangstellenden kwamen op de VKO-demo af in Junne. Getoond werd hoe de Ovlac 8-10 cm diep ploegde. De kapot gefreesde groenbemester werd met de Moreni front kopeg verder ontleed en de Ovlac ploegde de resten geheel onder. Dat deed hij voldoende diep om daarna nog te kunnen wiedeggen, zonder stoppelresten boven te trekken.

Een werkwijze van mest uitrijden met een schijvenegbemester, met ondiep inwerken van de mest en geheel afsnijden van de groenbemester stoppel, gevolgd door ecoploegen met het Ovlac ecoploeg systeem lijkt goede kansen te bieden. Tevens is gedemonstreerd op een naastliggend perceel op kale grasstoppel. Bij een juiste instelling van de Ovlax werd de zode redelijk kapot gemaakt en ook nagenoeg geheel gekeerd. De toplaag en zaaibed blijft wel stugger en zal moeilijk te wiedeggen zijn. Daarom lijkt het volgens demobegeleider Herman Krebbers toch beter om een graszode, evenals de groenbemester vooraf intensief te bewerken.

Meer informatie

Houd Vruchtbare Kringloop Overijssel in de gaten om op de hoogte te blijven van deze en andere demo’s binnen ons project. Of meld je aan voor onze nieuwsbrief, dat kan hier.