Een goed vanggewas realiseren na de maisoogst: waarom is dat belangrijk? Waarom is gedeelde bemesting zo interessant? Tijdens de demobijeenkomst van Vruchtbare Kringloop Overijssel op ons demoveld in Ambt Delden delen bodemexperts René Jochems van Groeibalans en Herman Krebbers van Delphy hun kennis: “Ga voor een gezonde bodem, ga voor die betere gewasopbrengst.”

Het hakselen van de mais om het VKO-demoperceel heen is maandagochtend al in volle gang wanneer rond half tien studenten van het Zone.college en VKO-deelnemers aankomen voor de demobijeenkomst met experts Herman Krebbers (Delphy) en René Jochems (Groeibalans).

Vanggewas voor gezonde bodem

Op het veld in Ambt Delden voert VKO verschillende bemestings- en grondbewerkingsproeven uit zoals gedeelde bemesting (of bijbemesting) en doen we ervaring op met onderzaai. René Jochems: “Met een goed vanggewas na maisoogst voorkom je uitspoeling, maar belangrijker: je houdt de bodem aan het werk.” De grond verteert door en je behoudt ruimte in de bodem door de beworteling van de groenbemester . Daarnaast houd je stikstof in de bodem vast wat gunstig is voor het gewas dat in het voorjaar wordt gezaaid. Qua bemesting adviseert Jochems nog een klein beetje stikstof te geven op de gewasresten om de vertering beter te laten verlopen. De maisstoppel heeft een hoge C/N verhouding en verteert daardoor traag.

Nitraatmeting

Ook onderwerp tijdens de bijeenkomst was het uitvoeren van nitraatmetingen, veel van onze deelnemers doen zelf ook met de door Deltares ontwikkelde nitraatapp en de verstrekte strips. Rene Jochems voert ook een meting uit op het demoveld: de nitraat is nihil en blijft ruim onder de verplichte 50 mg nitraat per liter grondwater. Jochems: “We zien bij veel maispercelen van deelnemers in Overijssel gunstige scores, we lijken de nitraatuitspoeling onder controle te hebben. Hoe dat precies zit, is onduidelijk want lang niet overal staat een mooi vanggewas dat de nitraat vasthoudt en vermoedelijk speelt de droge zomer ook een rol”.

Impressie demobijeenkomst Ambt Delden 

Een gezonde bodem, aanbevelingen René Jochems

  • Zorg voor een goede vertering van de gewasresten die achterblijven door verkleinen stoppel, omlaag brengen van de C/N en toevoegen van melasse en micro organismen. Dit brengt niet alleen meer organische opbouw, maar is ook nodig voor de verwerking van achter gebleven ziekten;
  • Breng Bokashi en/of groencompost in het najaar aan samen met mineralencorrecties, voor of op de groenbemester;
  • Voer lichte, niet-kerende grondbewerkingen uit voordat een vanggewas / groenbemester ingezaaid wordt;
  • Niet-kerende grondbewerkingen hebben de voorkeur, wel goed de diepte van loswerken bepalen en vooraf eventuele structuurbederf en/of stoorlagen bepalen;
  • Benader de bovenlaag van de bodem als de pens van de koe, de bovenste 30 cm is het mond- maag- en darmkanaal, oftewel het verteringstelsel. Geef voeding in hoeveelheden die de bodem op een goede manier kan verwerken en verteren. Meer is niet altijd beter en neem daarom het CEC als leidraad.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over het demoveld in Ambt Delden contact op met Alida Hoolsema. We houden jullie op de hoogte van de maisopbrengsten van het perceel in Ambt Delden en de mogelijke invloed van de bewerkingen en bemestingen daarop.