Ontdek meer over verschillende methoden van ruwvoerteelt, grondbewerking, bemesting en onkruidbestrijding en kom naar de demomiddag op woensdag 25 september in Schalkhaar. Samen met Bewust Bodembeheer Salland past Vruchtbare Kringloop Overijssel op de percelen aan de Oerdijk in Schalkhaar ruitteelt en striptill bij mais en maisteelt zonder chemische onkruidbestrijding toe. 

De werkgroep bestaande uit veehouders, akkerbouwers, loonwerkers en teeltdeskundigen werken samen op de percelen in Schalkhaar. Zij zullen woensdag 25 september hun ervaringen en resultaten delen. Wilt u meer weten over de toepassing van ruitteelt? Of wilt u weten wat boskashi doet en welke ervaringen er zijn opgedaan met de teelt van gras/klaver/gerst? Kom dan vrijblijvend langs!

Datum: woensdag 25 september
Tijd: 14.00 tot 16.00 uur
Plaats: Oerdijk Schalkhaar (hoek Oerdijk en Grondhuisweg)

Ontdek onze ervaringen en kennis met:

  • Ruitteelt;
  • Striptill bij mais;
  • Maisteelt zonder chemische onkruidbestrijding;
  • Onderzaai van een groenbemester;
  • Toepassing bokashi;
  • Toepassing verschillende bemestingsniveaus;
  • Teelt van gras/klaver/gerst;
  • Toepassen van drijfmest behandeld met Effectieve Micro Organismen

Het demoveld Bewust Bodembeheer Salland is een initiatief van LTO Salland en wordt mede mogelijk
gemaakt door de Stichting IJssellandschap, Gemeente Deventer, Gemeente Raalte, Gemeente Olst-
Wijhe, Waterschap Drents Overijsselse Delta en Provincie Overijssel. Uitvoering van het project
geschiedt door LTO Salland, Loonbedrijf Tuller, Loonbedrijf Markvoort, KWS en ‘Bij de Oorsprong’
in samenwerking met Vruchtbare Kringloop Overijssel.