Op woensdagmiddag 4 juli vindt een demonstratie plaats van onderzaaien van gras in mais met drie verschillende machines op het LTO demoveld Bewust Bodembeheer Salland te Schalkhaar.

Vanaf 2019 geldt voor niet-biologische maïsteelt op zand- en lössgronden dat vóór 1 oktober een vanggewas ingezaaid moet worden. Dit staat in de wijziging meststoffenwet Dat betekent grofweg óf een vroeg oogsttijdstip en dan een vanggewas inzaaien, óf een laat kiemend grassoort tegelijk met de mais inzaaien, óf onderzaaien in een nog niet gesloten gewas (6-8 bladstadium).

De maïs op het demoveld is laat gezaaid en nu geschikt voor onderzaai.

We gaan dat demonstreren met drie verschillende machines. Eén met horizontaal roterende schoffels, één met verticale en één met ‘normale’ schoffels.

Waar? LTO Demoveld Bewust Bodembeheer Salland, hoek Oerdijk/Grondhuisweg te Schalkhaar.
Wanneer? Woensdag 4 juli om 13.30 uur.

Uit bent van harte uitgenodigd deze demo bij te wonen!

 

Het demoveld Bewust Bodembeheer Salland is een initiatief van LTO Salland en wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting IJssellandschap, Gemeente Deventer, Gemeente Raalte, Gemeente Olst-Wijhe, Waterschap Drents Overijsselse Delta en Provincie Overijssel. Uitvoering van het project geschiedt door LTO Salland, Loonbedrijf Tuller, Loonbedrijf Markvoort en ‘Bij de Oorsprong’ in samenwerking met Vruchtbare Kringloop Overijssel.

Locatie demoveld Schalkhaar: