Demovelden binnen VKO

Home/Actueel/Demovelden binnen VKO
Demovelden binnen VKO2022-09-30T13:27:17+02:00

Binnen Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO) werken melkveehouders en akkerbouwers aan verminderen van emissies voor een schoon oppervlakte en grondwater en een gezonde bodem. Diverse VKO deelnemers hebben zich bij het projectteam gemeld met de wens voor een demoveld op hun eigen bedrijf. Een demoveld is een test op een perceel waar de VKO deelnemer ervaring in op wil doen. De kennis wordt gedeeld met de studiegroep en alle andere deelnemers van VKO. Hieronder vind je een overzicht met welke demo’s er uitgevoerd worden.

Heb jij ook een idee voor een demo op jouw bedrijf? Of wil je meer weten van onderstaande demo’s? Laat het ons weten via overijssel@vruchtbarekringloop.nl. Een deelnemer die meedoet met een eigen demo krijgt procesbegeleiding van een expert.

Bekijk je deze pagina op je mobiele telefoon? Schuif dan de tabel naar links om meer informatie zichtbaar te krijgen.

Demo Onder leiding van Doel Deelnemers
Kruidenrijkgrasland Pedro Jansen van LBI Ervaring opdoen in goed beheer van productief kruidenrijk grasland en of dit bijdraagt aan een stabiele productie 3 VKO deelnemers

Lees meer

Micro-organismen in maisteelt voor hogere zetmeel gehaltes Wim Jaspers van Agrowin Ervaring opdoen of meer zetmeelgehalte in mais door toevoeging van bacteriën en mineralen de uitspoeling van mineralen vermindert en de bodemkwaliteit verbetert 1 VKO deelnemer

Lees meer

Stokbonen in mais Bas Sinnema van Movo zaden en Marcel Klein Braskamp van ForFarmers Ervaring opdoen in het telen van mais met stokbonen en ervaren hoe dit past in het rantsoen. We onderzoeken of deze dubbele teelt de uitspoeling van mineralen voorkomt of vermindert 6 VKO deelnemers

Lees meer

Lees meer

Sorghum Bas Sinnema van Movo Zaden, Herman Krebbers van Delphy en Walter de Milliano Ervaring opdoen in een andere teelt dan mais die beter tegen droogte kan en of dit de bodem verbetert 2 VKO deelnemers

Lees meer

Bekijk de video

Resultaten

Resultaten VKNN

Regeneratieve landbouw in akkerbouw Bert Muller van Agroaccent Ervaring opdoen of strokenteelt bijdraagt aan het verbeteren van bodem en vermindering van emissie mineralen naar grond- en oppervlaktewater 1 VKO deelnemer

Lees meer

Precisiebemesting / Gedeelde bemesting in mais Herman Krebbers van Delphy Ervaring opdoen of het optimaliseren van bemesting bijdraagt aan het verminderen van emissies 8 VKO deelnemers

Bekijk de video

Lees meer

Lees meer

Niet kerende grondbewerking (o.a. de Biomulcher) Sjoerd Munsterman van Munsterman BV Ervaring opdoen in het verbeteren bodemkwaliteit door niet kerende grondbewerking 5 VKO deelnemers
Maisteelt zonder chemie  Arjen van Buuren, akkerbouwer Ervaring opdoen in het verminderen van gewasbeschermingsmiddelen bij maisteelt 1 VKO deelnemer
Maisteelt zonder bemesting Zwier van der Vegte Ervaring opdoen in het telen van mais zonder bemesting 1 VKO deelnemer

Bekijk de video

Eerdere demovelden

Met eigen weerstation en bodemsensor grip op vochtbeheersing

Demovelden, Nieuws|

Uit de samenwerking tussen VKO en coöperatie CONO is een interessante demo gekomen: melkveehouders uit Vechtdal meten continu het bodemvochtgehalte, hoeveelheid neerslag, bodemtemperatuur en het weer met weerstations en bodemsensoren. [...]

Demo stokbonen in mais: ‘meer eiwit, maar wennen aan nieuwe teelt’

Demovelden, Nieuws|

Met een dubbel gevoel kijkt melkveehouder Rogier Lansink terug op de demo ‘stokbonen in mais’ die hij binnen Vruchtbare Kringloop Overijssel vorig jaar heeft uitgevoerd. Begeleid door Bas Sinnema constateert [...]