Demovelden binnen VKO

Home/Actueel/Demovelden binnen VKO
Demovelden binnen VKO2021-10-14T14:22:43+02:00

Binnen Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO) werken melkveehouders en akkerbouwers aan verminderen van emissies voor een schoon oppervlakte en grondwater en een gezonde bodem. Diverse VKO deelnemers hebben zich bij het projectteam gemeld met de wens voor een demoveld op hun eigen bedrijf. Een demoveld is een test op een perceel waar de VKO deelnemer ervaring in op wil doen. De kennis wordt gedeeld met de studiegroep en alle andere deelnemers van VKO. Hieronder vind je een overzicht met welke demo’s er uitgevoerd worden.

Heb jij ook een idee voor een demo op jouw bedrijf? Of wil je meer weten van onderstaande demo’s? Laat het ons weten via overijssel@vruchtbarekringloop.nl. Een deelnemer die meedoet met een eigen demo krijgt procesbegeleiding van een expert.

Demo Onder leiding van Doel Deelnemers
Kruidenrijkgrasland Pedro Jansen van LBI Ervaring opdoen in goed beheer van productief kruidenrijk grasland en of dit bijdraagt aan een stabiele productie 3 VKO deelnemers
Micro-organismen in maisteelt voor hogere zetmeel gehaltes Wim Jaspers van Agrowin Ervaring opdoen of meer zetmeelgehalte in mais door toevoeging van bacteriën en mineralen de uitspoeling van mineralen vermindert en de bodemkwaliteit verbetert 1 VKO deelnemer
Stokbonen in mais Bas Sinnema van Movo zaden en Marcel Klein Braskamp van ForFarmers Ervaring opdoen in het telen van mais met stokbonen en ervaren hoe dit past in het rantsoen. We onderzoeken of deze dubbele teelt de uitspoeling van mineralen voorkomt of vermindert 7 VKO deelnemers – Lees meer over dit demoveld
Sorghum Bas Sinnema van Movo Zaden, Herman Krebbers van Delphy en Walter de Milliano Ervaring opdoen in een andere teelt dan mais die beter tegen droogte kan en of dit de bodem verbetert 2 VKO deelnemers – Lees meer over dit demoveld 
Strokenteelt Bert Muller van Agroaccent Ervaring opdoen of strokenteelt bijdraagt aan het verbeteren van bodem en vermindering van emissie mineralen naar grond- en oppervlaktewater 1 VKO deelnemer – Lees meer over dit demoveld
Precisiebemesting / Gedeelde bemesting in mais Herman Krebbers van Delphy Ervaring opdoen of het optimaliseren van bemesting bijdraagt aan het verminderen van emissies 8 VKO deelnemers
Bekijk de video
Niet kerende grondbewerking (o.a. de Biomulcher) Sjoerd Munsterman van Munsterman BV Ervaring opdoen in het verbeteren bodemkwaliteit door niet kerende grondbewerking 5 VKO deelnemers
Maisteelt zonder chemie  Arjen van Buuren, akkerbouwer Ervaring opdoen in het verminderen van gewasbeschermingsmiddelen bij maisteelt 1 VKO deelnemer
Maisteelt zonder bemesting Zwier van der Vegte Ervaring opdoen in het telen van mais zonder bemesting 1 VKO deelnemer

Eerdere demovelden