Vruchtbare Kringloop Overijssel heeft in zowel Balkbrug, Tubbergen, Ambt Delden als in Deventer een demoveld ingericht. Op deze vier demovelden proberen melkveehouders nieuwe teeltmethoden van voedergewassen uit en doen ze ervaring op met nieuwe technieken. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met loonwerkers, onderwijs en onderzoekers.

Vragen uit de praktijk
Melkveehouders hebben bijvoorbeeld vragen over bemesting, teelt, grondbewerking en de toepassing organische stof. Op het maisdemoveld in Balkbrug zijn opnames gemaakt hoe hier met teeltproeven en meer rendement uit de bodem wordt gehaald.

Praktijkproeven in beeld