Het demoveld in Ambt Delden waar maandag 28 september de demobijeenkomst werd gehouden is ontstaan op initiatief van een aantal VKO-deelnemers. Zij wilden technieken zoals niet-kerende grondbewerking, toepassen compost en Bokashi en inzetten van bermmaaisel graag in de praktijk zien. Daar zijn proeven als gedeelde bemesting bijgekomen. Met de kennis en ervaring van experts zoals Rene Jochems (Groeibalans) en Herman Krebbers (Delphy) kunnen deelnemers vervolgens een plan maken voor hun eigen bedrijf.

VKO-deelnemer Johan Hietbrink was een van de initiatiefnemers en ook aanwezig tijdens de demobijeenkomst: “Een demoveld is heel leerzaam en fijn ook om ervaringen van de experts te horen, al blijft het lastig voor ze om conclusies te trekken.” Hietbrink neemt vooral mee wat bij hem past op het bedrijf. “René Jochems zei bijvoorbeeld dat je de bodem zoveel mogelijk met rust moet laten, de niet-kerende grondbewerking die ik wil uitvoeren is dus een goede stap in de juiste richting.”

Bemesten met smart farming

Nitraatuitspoeling voorkom je ook door meststoffen beter te benutten. Herman Krebbers voert daarom gedeelde bemesting uit op een gedeelte van het VKO-demoveld en 5 andere demovelden in Overijssel in het kader van POP3-project Efficiënter ruwvoer telen met Smart farming en ziet interessante resultaten. Krebbers: “Je geeft in het voorjaar een eerst gift maar beslist na metingen pas of en hoeveel je als tweede gift nog bijbemest. Is het bijvoorbeeld te droog en groeit het gewas toch niet, dan bemest je niet bij. Zit er nog genoeg meststof in de grond, dan bemest niet bij, maar gebruik je de mest op grasland. Dat bespaar je in de portemonnee.”

Met de bijbemestmonitor van Eurofins en plantsapmetingen is voor een gedeelte van het maisperceel in Ambt Delden besloten om na de lagere gift van 30 m3 in juni nog eens 20 kg stikstof te geven via spaakwielbemesting. Die machine injecteert meststoffen in de plant waardoor je verliezen voorkomt. De opbrengsten van het maisperceel worden momenteel vergeleken met de reguliere gift van 45 m3. Later dit jaar zullen we deze met jullie delen en bespreken in bijeenkomsten.

Tips van Herman Krebbers

  1. Laat je mest bemonsteren; in de demo varieerde het stikstofgehalte van 3,3 tot 4,8 kg N per m3, dus met de juiste gegevens benut je mest efficiënter
  2. Maak een bemestingsplan met juiste data gehalten mest, bodem en nalevering vanggewas. Dat loont voor rendementsverbetering;
  3. Werk met gedeelde bemesting en bijbemesting in juni, mogelijk in dezelfde werkgang als onderzaai vanggewas om mest beter te benutten;
  4. Het bijmestgiftadvies van Eurofins varieerde van 0-80 kg stikstof voor 20 ton ds mais. Je geeft bij 45 m3 regulier dus vaak teveel of te weinig stikstof;
  5. Meet opbrengsten om daarmee een gerichte aanpak verbetering opbrengsten en bemesting te bepalen;
  6. Met gratis satellietbeelden van Datafarming.com.au krijg je goed beeld van groeiverschillen in percelen om gericht die plekken oorzaak te bepalen en aan te pakken.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over het demoveld in Ambt Delden contact op met Alida Hoolsema. We houden jullie op de hoogte van de maisopbrengsten van het perceel in Ambt Delden en de mogelijke invloed van de bewerkingen en bemestingen daarop.