Geen gedeputeerde Maij op het podium tijdens de regiobijeenkomst op 19 februari. Door een spoedoverleg was ze helaas genoodzaakt om af te zeggen. In haar plaats nam Jurgen Neimeijer, DAW-coördinator in Overijssel, het woord namens provincie Overijssel.

Neimeijer complimenteerde VKO met de 430 deelnemers die werken aan bewustwording en veel winst halen door andere keuzes te maken binnen de mogelijkheden die er zijn. “Het is een mooi deelnemersaantal. Ik zie nu ook een zaal vol. Het toont de betrokkenheid met de onderwerp bodem en water. Er zijn vanmiddag ook veel studenten aanwezig, de ondernemers van de toekomst.”

Als de provincie schrijft over thema’s zoals waterkwaliteit of een klimaatdoelstelling, is het naar eigen zeggen slechts een visie. “Een project als VKO geeft er een mooie invulling aan.” De provincie waardeert het dat VKO uitgaat van het belang van de boer.

Investering in agrarisch waterbeheer

Provincie Overijssel investeert 2,8 miljoen euro in agrarisch waterbeheer. Boeren komen in aanmerking voor DAW-subsidies als ze initiatieven ontwikkelen voor beter agrarisch waterbeheer. Dat kan door bijvoorbeeld de bodemvruchtbaarheid te verbeteren of de afspoeling van mest of gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen.