Tijdens de eerste Nationale Bodemtop op 11 september in Rotterdam werd in een goed gevulde zaal volop gediscussieerd door boeren, wetenschappers en andere belangstellenden over hoe Nederland duurzaam bodembeheer moet aanpakken.

Minister Carola Schouten opende de Bodemtop als aftrap voor een Nationaal Programma Landbouwbodems. De intentie is dat in 2030 alle landbouwbodems (1,8 miljoen hectare) duurzaam beheerd worden.

Vruchtbare Kringloop
In haar pleidooi stelde Schouten dat een gezonde bodem goed is voor de natuur en klimaatextremen kan opvangen. “Met gezonde bodem kunt u ook een belangrijke rol spelen bij de afspraken in het Klimaatakkoord”, aldus Schouten tegen de aanwezige boeren. Namens Vruchtbare Kringloop nam LTO Noord-bestuurder Henk Jolink deel aan een bodempanel.

Voorbeeldproject
Op de regionale initiatievenmarkt ging het gesprek verder en maakten aanwezigen kennis met voorbeeldprojecten op het gebied van duurzaam bodembeheer, zoals die van Vruchtbare Kringloop. De Bodemtop werd georganiseerd door het Ministerie van LNV. Wetenschap en praktijk werden bij elkaar gebracht tijdens dit evenement. Met elkaar werd het belang van een gezonde, duurzame bodem besproken.